La concordança del verb i el subjecte

 

Si el subjecte és un nom col·lectiu, és preferible que el verb hi concordi en singular

La gent de l'escola ha constituït una associació.
L'equip rectoral ha esmerçat molt de temps a elaborar l'informe.
El 10 % pensa que les activitats són prou interessants.


De tota manera, hi ha casos que predisposen a fer la concordança en plural.

  • Si la persona que escriu té un interès especial a destacar els diversos individus que formen el col·lectiu. La pauta d'estil per als documents de la UPC, però, és fer la concordança morfològica, en singular.

   

  La gent de l'escola han constituït una associació.

  Llibre d'estil UPC:

  La gent de l'escola ha constituït una associació.

   

  • Si la frase continua i hi ha més verbs que fan referència al mateix subjecte col·lectiu. El primer verb està en singular perquè està a prop del subjecte col·lectiu i en canvi els altres dos verbs, que fan referència al mateix subjecte, estan en plural.

   

  La gent de l'escola ha constituït una associació: al matí faran l'acte de presentació i a la tarda començaran les primeres activitats.

  Es va reunir un equip que, d'acord amb les directrius del departament, van discutir com havien d'organitzar les ALE.

  Si el subjecte és un nom col·lectiu acompanyat d'un complement en plural


  La majoria d'estudiants acaben la carrera en el temps previst.
  El 60 % dels enquestats opinen que la docència és satisfactòria.


  De tota manera, si la persona que escriu vol destacar el nucli del subjecte (el col·lectiu), també es podria fer la concordança en singular

  Una part dels professors es dedica a la recerca.

  Llibre d'estil UPC:

  Una part dels professors es dediquen a la recerca.

  Si el subjecte està compost per diversos substantius coordinats

   Ni el temps ni l'espai no es poden considerar, en aquest cas.
   El director o la persona que delegui signaran l'acta.
   El PAS i el professorat van votar-hi a favor.


   • Si els diversos substantius es consideren com un conjunt, és a dir, com un únic mot, el verb hi concorda en singular i solament hi ha el primer article.


   L'anada i tornada del so serveix per establir el llindar de valoració.
   La compressió i descompressió afecta la solució que s'analitza.
   La càrrega i descàrrega dels residus es farà amb molta cura.


   • Si s'afegeix l'article al segon substantiu, es considera individualment cadascun dels dos substantius coordinats; per tant, és obligatori que el verb hi concordi en plural.

    

   La compressió i la descompressió afecten la solució que s'analitza.