Comparteix:

La concordança entre el nom i l'adjectiu

Un mateix adjectiu afecta més d'un nom

  • Quan un adjectiu afecta dos o més noms en singular i amb el mateix gènere, l'adjectiu va en plural i en el mateix gènere que els noms.
Potenciaran la recerca i la docència universitària.

Han presentat un projecte i un informe innovador.
Es van matricular de l'assignatura de Ciència i Enginyeria Nàutica.

Potenciaran la recerca i la docència universitàries.

Han presentat un projecte i un informe innovadors.
Es van matricular de l'assignatura de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

  • Quan un adjectiu afecta dos o més noms de gènere diferent, l'adjectiu va en plural i en masculí.
Han previst fer un acte de presentació i una festa oberta a tothom.

els coneixements i les habilitats necessàries per fer aquesta tasca.
Es van matricular de l'assignatura de Sistemes i Màquines Hidràuliques.
El pla d'estudis inclou l'assignatura de Màrqueting i Legislació Fotogràfica.

Han previst fer un acte de presentació i una festa oberts a tothom.

els coneixements i les habilitats necessaris per fer aquesta tasca.
Es van matricular de l'assignatura de Sistemes i Màquines Hidràulics.
El pla d'estudis inclou l'assignatura de Màrqueting i Legislació Fotogràfics.

  • Per evitar que la construcció pugui semblar forçada, es pot col·locar el nom masculí al darrere.

Han elaborat una memòria i un informe adequats a la finalitat de la Comissió.
Es van matricular de l'assignatura de Màquines i Sistemes Hidràulics.

 

Diversos adjectius afecten un mateix nom

  • El substantiu es posa en plural.

La primera i la tercera preguntes són més difícils.
Hi ha diversos estudis de primer i segon cicles.
El personal que s'hi ha assignat compleix les funcions administrativa i directiva.

  • Si es troba estrany, hi ha altres solucions:

La primera pregunta i la tercera són més difícils.
Hi ha diversos estudis de primer cicle i segon cicle.
El personal que s'hi ha assignat compleix la funció administrativa i la funció directiva.