Comparteix:

L'obligació: haver de, caldre, fer falta, ser necessari

Fes servir les estructures següents per expressar l'obligació

  • haver de

Hem de fer una sol·licitud al rector.

  • caldre

Cal que es refaci la carta de dalt a baix.

  • fer falta

Faria falta posar més èmfasi en les actuacions.

  • ser necessari

És necessari comprar més material.


No utlitzis, en canvi, les estructures següents

  • tenir que

Tenim que fer una sol·licitud al rector.

  • haver-hi que

Hi ha que refer la carta de dalt a baix.

  • deure

Es deuria de posar més èmfasi en les actuacions.

  • ser precís

És precís que feu aquestes OP.