Comparteix:

Per davant d'infinitiu

Per davant d'infinitiu

 • El Model de llengua per a les universitats d'acord amb la GIEC, elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, estableix el criteri pel que fa a l'ús de les preposicions per o per a davant d'infinitiu en les oracions finals (que expressen una destinació, una finalitat).

  En els textos elaborats a la UPC farem servir sempre la preposició per davant d'infinitiu, tant en els textos amb un grau de formalitat alt o mitjà com en els textos en què el grau de formalitat és més baix (xarxes socials).

  Per formalitzar la matrícula són necessaris diversos documents.
  Us enviem aquesta carta per informar-vos dels terminis d'inscripció.
  És important invertir en recursos per aconseguir l'excel·lència.
  Per retirar la substància perillosa no utilitzeu mai aigua.
  El líquid recomanat serveix per dissoldre el residu generat.
  El Departament està preparat per rebre els estudiants de màster Erasmus Mundus.
  No hi havia prou finançament per continuar el projecte.

 • Podeu consultar la normativa general pel que fa a aquesta qüestió a la Gramàtica essencial de la llengua catalana.