Comparteix:

Per i per a davant de nom

Usa per davant de nom...

  • Quan s'expressa qui fa l'acció.

L'acte va ser presidit pel rector.
El document va ser aprovat per la Junta de Govern.


  • Quan s'expressa el motiu o la causa de l'acció.

Van suspendre l'acte per la pluja.
Només ho faig per ell.
S'han fet de l'associació per una causa justa.


En castellà correspon a por.

Usa per a davant de nom...

  • Quan s'expressa la finalitat o la destinació.

Aquests fons són per a beques.
Escriu un informe per al rector.
Han portat el material per a tu.


En castellà correspon a para.