Comparteix:

Perquè, per què, per a què

Perquè

  • Quan expressa la causa d'una acció es pot substituir per ja que

S'han enviat aquests comunicats perquè ho ha demanat la unitat.

  • Quan expressa la finalitat d'una acció es pot substituir per a fi que, amb la finalitat que, etc.

Vinc perquè em donis els comunicats de la unitat.

  • També podem utilitzar perquè com un nom.

Dóna'm un bon perquè de la teva actuació.

  • Com tots els noms, pot formar el plural.

Els perquès de la teva actuació no em convencen


Per què

  • A les interrogacions fa referència a la causa d'una acció i es pot substituir per per quina raó.

Per què no s'han comunicat aquests fets?
Digueu-me per què no s'han comunicat aquests fets.


Per a què

  • A les interrogacions fa referència a la finalitat d'una acció i es pot substituir per per a quina cosa.

Per a què serveixen aquests comunicats?
Digueu-me per a què serveixen aquests comunicats.