Comparteix:

La probabilitat: errors més freqüents


No facis servir el futur per expressar la probabilitat en present

  • La forma correcta més habitual és la perífrasi deure + infinitiu en present.

Com ja sabràs, s'acaba d'inaugurar el Nexus II.

Com ja deuràs saber, s'acaba d'inaugurar el Nexus II.

A hores d'ara, ja hauran aprovat els Estatuts.
A hores d'ara, ja deuran haver aprovat els Estatuts.


Com ja deus saber, s'acaba d'inaugurar el Nexus II.A hores d'ara, ja deuen haver aprovat els Estatuts.

  • Aquestes frases també es poden construir amb un adverbi i el verb en present.

Com probablement ja saps, s'acaba d'inaugurar el Nexus II.
A hores d'ara, segurament ja s'han aprovat els Estatuts.


No utilitzis el condicional per expressar la probabilitat en passat

  • La forma correcta més habitual és la perífrasi deure + infinitiu en passat.

Quan es va acabar la sessió, serien les quatre.

Quan es va acabar la sessió, deurien ser les quatre.

En aquell moment, ja hauria arribat el vicerector.

En aquell moment, ja deuria haver arribat el vicerector.

Quan es va acabar la sessió, devien ser les quatre.


En aquell moment, ja devia haver arribat el vicerector.
  • Aquestes frases també es poden construir amb un adverbi i el verb en passat.


Quan es va acabar la sessió, possiblement eren les quatre.
En aquell moment, potser ja havia arribat el vicerector.


No usis el subjuntiu en frases principals per expressar la probabilitat en futur

  • La forma correcta més habitual és el futur acompanyat d'un adverbi.

La biblioteca potser tanqui una hora abans.
Probablement el laboratori participi en el projecte.
L'acte segurament es faci a una de les aules.
Possiblement el congrés s'hagi d'ajornar una setmana.

La biblioteca potser tancarà una hora abans.
Probablement el laboratori participarà en el projecte.
L'acte segurament es fa a una de les aules.
Possiblement el congrés s'haurà d'ajornar una setmana.


  • El subjuntiu només es pot utilitzar en frases subordinades, és a dir, que depenen de la conjunció que:

La biblioteca pot ser que tanqui una hora abans.
És probable que el laboratori participi en el projecte.
L'acte és segur que es faci a una de les aules.
És possible que el congrés s'hagi d'ajornar una setmana.