Comparteix:

Els pronoms febles: errors en la combinació de pronoms

 

 • El pronom hi mai no pot substituir el complement directe (CD), singular o plural.

Demanaré el permís (CD) als professors (CI).
Demanaré l’autorització als professors.
Demanaré els permisos als professors.
Demanaré les autoritzacions als professors.
Demanaré el que necessitem als professors.

Els hi demanaré. Els el (CI CD) demanaré.
Els hi demanaré. Els la demanaré.
Els hi demanaré. Els els demanaré.
Els hi demanaré. Els les demanaré.
Els hi demanaré. Els ho demanaré.

 • El pronom se mai no pot substituir el complement indirecte (CI) de 3a persona.
  El professor va tornar l’examen (CD) a l’alumne (CI).
  El professor va tornar la prova a l’alumne.
  El professor va tornar els exàmens a l’alumne.
  El professor va tornar les proves a l’alumne.
  El professor va tornar allò a l’alumne.
  El professor se’l va tornar. El professor l’hi (CD CI) va tornar.
  El professor se la va tornar. El professor la hi va tornar.
  El professor se’ls va tornar. El professor els hi va tornar.
  El professor se les va tornar. El professor les hi va tornar.
  El professor s’ho va tornar. El professor li ho va tornar.

    

   • Canvi d’ordre dels elements. Quan el CI que se substitueix és plural, l’ordre dels pronoms és invers a l’ordre que tenien els complements. Aquest és el cas dels exemples del primer apartat.

   Demanaré el permís (CD) als professors (CI).
   Els el (CI CD) demanaré.

   Això no passa quan el CI és singular.

   El professor va tornar l’examen (CD) a l’alumne (CI).
   El professor l’hi (CD CI) va tornar.   • Canvi de la forma del pronom que substitueix el CI

   El pronom que substitueix el CI singular és li, i el que substitueix el CI plural, els.

   El professor va escriure a la directora.

   El professor li va escriure.


   Quan el pronom li es combina amb un pronom que substitueix el CD, es converteix en hi. Aquest és el cas dels exemples del segon apartat.

   El professor va escriure la carta a la directora.

   El professor la hi va escriure.