Comparteix:

Els pronoms febles: errors per excés

 

Cada pronom substitueix un sol element de la frase

 

 • No s'ha d'afegir el pronom hi al pronom en quan se substitueix un sol element de la frase.

Demanaré l'informe als membres de la comissió.
Els hi demanaré l'informe.

Lliura els documents als professors.
Lliura'ls-hi els documents.


Els demanaré l'informe.


Lliura'l
s els documents.

 

 • En la llengua oral, sovint la combinació els hi no substitueix cap element.

Volien pendre'ls-hi el lloc als convidats.
Volien prendre el lloc als convidats.


 • No s'ha de repetir el pronom hi.

Hi haig d'anar-hi.


Hi haig d'anar.
Haig d'anar-hi.

   

  Si hi ha el pronom, no hi ha de ser l'element substituït

   

  • No s'ha d'utilitzar el pronom en quan hi ha el nom al qual substitueix. Aquest error és molt habitual amb el verb haver-hi.

  Volia matricular-se a l'escola, però ja n'hi havia massa estudiants.


  Volia matricular-se a l'escola, però ja hi havia massa estudiants.

  • Quan el pronom en equival a un possessiu, solament s'ha de fer servir el pronom i no s'hi ha d'afegir cap altre possessiu.

  He enviat l'original a la secretaria, que ara n'estudiarà el seu contingut.
  Van muntar la xarxa de comunicació i en va provar el seu funcionament.


  He enviat l'original a la secretaria, que ara n'estudiarà el contingut.
  Van muntar la xarxa de comunicació i en van provar el funcionament.

  • Si hi ha un pronom relatiu, no s'hi ha d'afegir cap pronom feble.

  És un assumpte del qual n'haurem de tornar a parlar.
  Es farà una conferència a la qual convindria que hi assistíssiu.
  L'edifici on hi anava a estudiar ha estat restaurat.

  És un assumpte del qual haurem de tornar a parlar.
  Es farà una conferència a la qual convindria que assistíssiu.
  L'edifici on anava a estudiar ha estat restaurat.