Comparteix:

Els pronoms febles: errors per omissió


hi

  • No s'ha d'oblidar de posar aquest pronom quan se substueix un complement esmentat abans introduït per una preposició.

Pots assistir a l'acte perquè Ø està convidada tota la comunitat universitària.
Estem davant una situació compromesa; de fet, tothom Ø està.
Per resoldre aquest problema, no veig que es pugui fer res.


Pots assistir a l'acte perquè hi està convidada tota la comunitat universitària
Estem davant una situació compromesa; de fet, tothom hi està.
Per resoldre aquest problema, no veig que s'hi pugui fer res.

hi

  • El pronom hi matisa o canvia el significat d'alguns verbs. No s'ha d'oblidar d'afegir aquest pronom quan cal.

Sabia la resposta, però a l'hora de l'examen no vaig caure.

Malgrat l'ajuda, no podíem fer res més.

Tot i les acusacions, no es va tornar.

Malgrat les intervencions quirúrgiques, no va sentir mai més.

Havia moltes altres possibilitats per resoldre el conflicte.


Sabia la resposta, però a l'hora de l'examen no hi vaig caure. [verb: caure-hi]
En canvi: Vaig caure per les escales. [verb: caure]

Malgrat l'ajuda, no podíem fer-hi res més. [verb: fer-hi]
En canvi: Després podríem fer les maletes. [verb: fer]

Tot i les acusacions, no s'hi va tornar. [verb: tornar-s'hi]
En canvi: Va tornar a casa l'endemà. [verb: tornar]

Malgrat les intervencions quirúrgiques, no hi va sentir mai més. [verb: sentir-hi]
En canvi: No va sentir la trucada. [verb: sentir]

Hi havia moltes altres possibilitats per resoldre el conflicte. [verb: haver-hi]
En canvi: Havia de tornar els documents aviat. [verb: haver]

en

  • No s'ha d'oblidar de posar el pronom quan se substitueix un complement sense article.

Havien tingut moltes possibilitats d'arribar a l'acord; ara ja no tenen Ø tantes.
No tenien equip de so i Ø van comprar un.


Havien tingut moltes possibilitats d'arribar a l'acord; ara ja no en tenen tantes.

No tenien equip de so i en van comprar un.


en

  • No s'ha d'oblidar de posar el pronom quan se substitueix un complement introduït per la preposició de esmentat abans.

Venim de la reunió. Vosaltres també Ø veniu?
Sortiran de l'examen a les sis; però no sé a quina hora sortirem Ø nosaltres.


Venim de la reunió. Vosaltres també en veniu?
Sortiran de l'examen a les sis; però no sé a quina hora en sortirem nosaltres.

en

  • No s'ha d'oblidar d'afegir el pronom en als verbs que van amb aquest pronom.

Va fer l'examen, però no es va sortir.S'aniran després de la classe.Va fer l'examen, però no se'n va sortir. [verb: sortir-se'n = sortir airós d'una empresa dificultosa]
En canvi: Va sortir decebut de l'examen. [verb: sortir = alguna persona o cosa, passar de dins a fora]

Se n'aniran després de la classe. [verb: anar-se'n = partir d'un lloc per anar en un altre]
En canvi: Aniran a buscar els qui ja han marxat. [verb: anar = moure's dirigint-se a un indret determinat]