Comparteix:

Combinacions de pronoms febles en textos informals

La Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC recull que en els contextos informals són admissibles algunes combinacions de pronoms febles que canvien respecte de la forma establerta en el registre formal.

A la UPC, dins aquest registre menys formal es consideren alguns textos adreçats a l'estudiantat, com ara missatges personals de correu electrònic, apunts en les xarxes socials, vídeos promocionals o informatius..., o intervencions orals que es facin en un context no gaire institucionalitzat. 

Combinació li ho > l'hi 

 • La combinació del pronom de complement indirecte (CI) singular li i el pronom ho esdevé l'hi.

  Lliura el que hagis rebut a la conserge i et donarà...
  Lliura-li-ho i et donarà... [registre formal]
  Lliura-l'hi i et donarà... [registre informal]

  Haurem de lliurar el que ens hagi arribat al cap de la unitat.
  Li ho haurem d'enviar demà passat. [registre formal]
  L'hi haurem d'enviar demà. [registre informal]

  La forma li passa a la forma hi i la forma ho passa a la forma l' .

  A més, hi ha un canvi en l'ordre dels pronoms: li (CI) + ho > l' + hi (CI).

Combinació li en > n'hi

 • La combinació del pronom de complement indirecte (CI) singular li i el pronom en esdevé n'hi.

  Si heu enviat missatges a la cap del projecte, reviseu-los, perquè...
  Si li n'heu enviat, reviseu-los, perquè... [registre formal]
  Si n'hi heu enviat, reviseu-los, perquè... [registre informal]

  Aporten a l'estudiant diversos coneixements del seu àmbitLi n'aporta sobre... [registre formal] / N'hi aporta sobre... [registre informal]

  La forma li passa a la forma hi.

  A més, hi ha un canvi en l'ordre dels pronoms: li (CI) + en > n' + hi (CI).

Combinació els + el, la, els, les > els hi

 • La combinació del pronom de complement indirecte (CI) plural els i els pronoms de complement directe (CD) determinat el, la, els, les esdevé els hi.

  Envieu el missatge als membres del Consell.
  Envieu-los-el. [registre formal]
  Els l'heu enviat? [registre informal]

  Envieu-los-hi. [registre formal]
  Els hi heu enviat? [registre informal]

  Volem fer les proves als estudiants.
  Els les volem fer. Per fer-los-les... [registre formal]
  Els hi volem fer. Per fer-los-hi... [registre informal]

  La forma de CD determinat el, la, els, les passa a la forma hi.

Combinació els ho > els hi

 • La combinació del pronom de complement indirecte (CI) plural els i el pronom ho esdevé els hi.

  Cal que concedim el que exigeixen als estudiants. Els ho hem de concedir d'acord amb... [registre formal] / Els hi hem de concedir d'acord amb... [registre informal]

  Perquè puguis comunicar a les professores allò amb què s'ha trobat, t'oferim un canal preferent... Si els ho vols comunicar, truca al... [registre formal] /  Si els hi vols comunicar, truca al... [registre informal]

  La forma ho passa a la forma hi.

Combinació la hi > l'hi

 • La combinació del pronom de complement directe (CD) femení singular la i el pronom de complement indirecte (CI) singular hi esdevé l'hi.

  Enviarem la documentació al representant dels estudiants i les estudiants.
  La hi enviarem. [registre formal]
  L'hi enviarem. [registre informal]

  Presenta la matrícula a la persona responsable de la jornada i rebràs les entrades gratuïtes.
  Presenta-la-hi i rebràs les entrades gratuïtes! [registre formal]
  Presenta-l'hi i rebràs les entrades gratuïtes! [registre informal]

  La forma la plena passa a la forma elidida l'.