Comparteix:

Remarques sobre el singular i el plural

Mots invariables acabats en -s

Terminació Terme invariable
-es l' / els atles
el / els càrdies
l' / les epispàdies
-is l' / les amaril·lis
el / els cutis
la / les dermis
el / les glacis
la / les glotis
-us el  / els cactus
l' / els humus
el / els sinus
el / els focus
-s el / els bíceps
el / els temps
el / els fons

Mots invariables en castellà / mots variables en català

Català Castellà
l’anàlisi (sing.)
les anàlisis (pl.)
el / los análisis (sing. i pl.)
la síntesi (sing.)
les síntesis (pl.)
la / las síntesis (sing. i pl.)
la tesi (sing.)
les tesis (pl.)
la / las tesis (sing. i pl.)
la hipòtesi (sing.)
les hipòtesis (pl.)
la / las hipótesis (sing. i pl.)
el parèntesi (sing.)
els parèntesis (pl.)
el / los paréntesis (sing. i pl.)

Formació incorrecta de plurals

Noms

Singular Plural
índex índexs (i no índexos)
text textos (i no textes)
annex annexos (i no annexes)
raig

rajos, raigs1

 

1Tot i que les dues són correctes, en registres formals és recomanable usar "raigs": raigs ultraviolats

 • Adjectius

  Singular Plural
  mixt mixtos (masc.)
  mixta mixtes (fem.)
  convex convexos (masc.)
  convexa convexes (fem.)
  annex annexos (masc.)
  annexa annexes (fem.)