Comparteix:

Ús incorrecte de l'infinitiu d'introducció

L'infinitiu introductori, un ús incorrecte

 • Sovint, per introduir una frase en què es dóna alguna informació es fa servir un infinitiu independent (amb verbs com ara dir, indicar, assenyalar, remarcar, destacar...).

  Aquest ús no és adequat, fins i tot quan es tracta d'un discurs oral.

  Finalment, destacar que l'anàlisi que ha dut a terme el grup de recerca...
  A més, afegir que les persones que assistiu a l'acte...
  Així doncs, advertir que la projecció dels resultats per a l'any 2015...

 • Es recomana utilitzar una construcció en què l'infinitiu no està sol.

  Finalment, cal destacar que l'anàlisi que ha dut a terme el grup de recerca...
  A més, voldria afegir que les persones que assistiu a l'acte...
  Així doncs, convé advertir que la projecció dels resultats per a l'any 2015...

 • Consulta aquest criteri per al castellà.