Dubtes en l'ús d'alguns verbs que poden ser intransitius

 

 • Hi ha alguns verbs en què sovint es dubta si són transitius (no porten preposicions) o intransitius (porten preposicions).

apel·lar

 • Recórrer a un jutge o a un tribunal superior contra alguna sentència.
Ús transitiu incorrecte

Van apel·lar la resolució.
Apel·larà el tribunal perquè revisi la sentència. 
Ús intransitiu correcte

Van apel·lar contra la resolució.
Apel·larà al tribunal perquè revisi la sentència.

legislar

 • Fer o establir una llei o lleis.
Ús transitiu incorrecte

El Parlament ha legislat el règim jurídic de les administracions públiques.
Ús intransitiu correcte

El Parlament ha legislat sobre el règim jurídic de les administracions públiques.

parlar

 • Tractar.
Ús transitiu incorrecte

Hem de parlar això amb més calma.

 

 Ús intransitiu correcte
 

Hem de parlar d’això/sobre això amb més calma.

 • Per això, quan el complement se substitueix pel pronom corresponent, es fa servir en, i no pas ho.

          Hem de parlar-ho.                                            Hem de parlar-ne.

recórrer

 • Acudir a un jutge, a una autoritat, amb una demanda o petició.
Ús transitiu incorrecte

La Universitat ha recorregut la sentència del TSJC.

Ús intransitiu correcte

La Universitat ha recorregut contra la sentència del TSJC.

tractar

 • Prendre alguna cosa com a objecte d'estudi, de discussió.
Ús transitiu incorrecte

Aquest llibre tracta la influència de l’arquitectura moderna.
Ús intransitiu correcte

Aquest llibre tracta de/sobre la influència de l’arquitectura moderna.

trucar

  Ús transitiu incorrecte

  1. Donar trucs:
  Truqueu el timbre.

   

  2. Telefonar:

  Truca el professor tu mateix.

  Ús intransitiu correcte


  Truqueu al timbre
  .


  Truca al professor tu mateix.