Dubtes en l'ús d'alguns verbs transitius

 • Hi ha alguns verbs en què sovint es dubta si són transitius (no porten preposicions) o intransitius (porten preposicions).

afectar

 • Alguna cosa, produir una alteració, un canvi, un efecte qualsevol (en una altra).
Ús intransitiu incorrecte

La decisió de la Junta afectarà al desenvolupament del pla.
Ús transitiu correcte

La decisió de la Junta afectarà el desenvolupament del pla.

concernir

 • Afectar l’interès (d’algú o d’alguna cosa).
Ús intransitiu incorrecte

Els plans d’estudis concerneixen a les professores.
Ús transitiu correcte

Els plans d’estudis concerneixen les professores.

continuar

 • Prosseguir allò que s’està fent.
Ús intransitiu incorrecte

Van continuar amb la reunió l’endemà.
Ús transitiu correcte

Van continuar la reunió l’endemà.

esperar

 • Restar en un lloc, diferir de fer alguna cosa, fins a l’arribada d’algú o d’alguna cosa.
Ús intransitiu incorrecte

Espera als professors que tornen dels EUA.
Ús transitiu correcte

Espera els professors que tornen dels EUA.

interessar

 • Concernir, afectar, suscitar interès.
Ús intransitiu incorrecte

La nova planificació interessava especialment als directors de centre.
Ús transitiu correcte

La nova planificació interessava especialment els directors de centre.

preocupar

 • Un temor, una sospita, que dóna ànsia; ocupar, absorbir l’ànim (d’algú).
  Ús intransitiu incorrecte

  Li preocupa molt la sort que pugui tenir el seu fill.
  Ús transitiu correcte

  El preocupa molt la salut del seu fill.