Comparteix:

CONVOCATÒRIA Ministeri 2021 Estades de MOBILITAT PDI A L'ESTRANGER

Benvolgudes,
Benvolguts,

Us informem que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicat la Convocatòria 2021 per a estades de professors/res i investigadors/res en centres estrangers, en les seves dues modalitats. Trobareu tota la informació a:

· Modalitat A - Estades de mobilitat de professors/res i investigadors/res sèniors en centres estrangers d’ensenyament superior i investigació.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/salvador-madariaga.html

· Modalitat B - Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors/res.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/jose-castillejo.html#dc1


Les sol·licituds s’hauran de formalitzar, via telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació, desde el botó "Acceso al servicio on Line". Podeu trobar més informació sobre la formalització de les sol·licituds a l'article 11 de la convocatòria.

 

El termini de presentació de les sol·licituds va del 12 de juliol al 31 d'agost a les 14,00h.


Les estades es podran gaudir en el període comprés entre l'1 de maig de 2022 al 31 de desembre de 2022. La convocatòria preveu també que es puguin presentar sol·licituds d'estades començades l'1 de gener. Es contempla, per tant, un efecte retroactiu.


Molt Important: Per tal que la universitat avali la sol·licitud d'ajut serà requisit imprescindible:

· Tenir concedit un permís de mobilitat o una llicència sabàtica si l’estada és superior a 3 mesos.
· Tenir concedit pel Director/a del departament un permís retribuït, si l’estada és fins a 3 mesos.

Trobareu la informació de com obtenir aquests permisos i els impresos de sol·licitud al web de la UPC al portal del PDI a Permisos i llicències-Activitat Acadèmica.