Comparteix:

BECA PER A ESTADA DE RECERCA POSTDOCTORAL A LA FLORIDA POLITECHNIC UNIVERSITY

Florida Polytechnic University i la Comissió Fulbright anuncien la convocatòria d’una beca anual adreçada a doctors espanyols que vulguin fer una estada de recerca, amb un component de docència a nivell de grau, en qualsevol de les següents àrees oferides per la institució de destinació: informàtica, enginyeria informàtica, ciència de dades, enginyeria mecànica, enginyeria industrial, enginyeria mediambiental, operations research, informàtica aplicada a ciències de la salut, big data, o vehicles autònoms.

  • Presentació de sol·licituds: Des del 24 de novembre de 2021 fins al 25 de gener de 2022 en el següent  enllaç de la pàgina web de la Comissió Fulbright.
  • Dotació de la beca: 21.500 dòlars per a una estada prevista de quatre mesos / un semestre. Aquesta quantitat cobreix els conceptes de viatge d’anada i tornada,  primera instal·lació, estipendi mensual i despeses de projecte. A part assegurança mèdica i d’accidents.
  • Requeriments: Nacionalitat espanyola.  Que s’hagi obtingut el doctorat en una universitat espanyola amb anterioritat al juny de 2014. Tenir un coneixement de l’idioma anglès adequat –parlat i escrit−, que s’haurà d’acreditar segons el que s’estipula al punt B.5. d’aquesta convocatòria

Per a més informació:

Consultes sobre programes d’estudi o recerca  a EUA: Assessoria Acadèmica
Consultes sobre l’estat de la sol·licitud: registro@fulbright.es
Tel.: 91 702 7000, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores