Comparteix:

CONVOCATÒRIA Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a estades de MOBILITAT PDI A L'ESTRANGER (joves doctors i sèniors)

 

Us informem que el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat la Convocatòria 2023 per a estades de professors/ores i investigadors/ores en centres estrangers al 2025, en les seves dues modalitats. Trobareu tota la informació a:

· Modalitat A - Estades de mobilitat de professors/ores i investigadors/ores sèniors en centres estrangers d’ensenyament superior i investigació.

https://www.universidades.gob.es/estancias-de-personal-docente-y-o-investigador-senior-en-centros-extranjeros-2023/

· Modalitat B - Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors/ores.

https://www.universidades.gob.es/estancias-de-movilidad-en-el-extranjero-jose-castillejo-para-jovenes-doctores-2023/


Les sol·licituds s’hauran de formalitzar, via telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Podeu trobar més informació sobre la formalització de les sol·licituds a l'article 11 de la convocatòria.

Els sol·licitants d’estades per a EUA podran optar per presentar-se dintre del programa general o en el marc del Programa Fulbright. Per a més informació consultar l’article 3 de la convocatòria.

 

El termini de presentació de les sol·licituds va del 17 de gener al 7 de febrer a les 14.00 h.

 

Les estades es podran gaudir en el període comprès entre l'1 de gener de 2025 al 31 de desembre 2025. La convocatòria preveu també que es puguin presentar sol·licituds d'estades iniciades a partir  de l’1 de setembre de 2024. Es contempla, per tant, un efecte retroactiu.

Els sol·licitants que optin per presentar-se al Programa Fulbright només podran sol·licitar una data d’inici posterior a l’1 de gener de 2025.


Molt important: Per tal que la universitat avali la sol·licitud d'ajut serà requisit imprescindible:

  • Tenir concedit un permís de mobilitat o una llicència sabàtica si l’estada és superior a 3 mesos.
  • Tenir concedit pel director/a del departament un permís retribuït, si l’estada és fins a 3 mesos.

 

Trobareu la informació de com obtenir aquests permisos i els impresos de sol·licitud al web de la UPC al portal del PDI, a l’apartat de Permisos i llicències - activitat acadèmica.