Comparteix:

CONVOCATÒRIA Ministeri 2023 Estades de MOBILITAT PDI A L'ESTRANGER (Joves doctors i Sèniors)

 

Us informem que el Ministerio de Educación ha publicat la Convocatòria 2023 per a estades de professors/ores i investigadors/ores en centres estrangers, en les seves dues modalitats. Trobareu tota la informació a:

· Modalitat A - Estades de mobilitat de professors/res i investigadors/res sèniors en centres estrangers d’ensenyament superior i investigació.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/movilidad/salvador-madariaga.html

· Modalitat B - Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors/ores.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/995678/ficha/995678-2022.html


Les sol·licituds s’hauran de formalitzar, via telemàtica, a través de la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació, des del botó "Acceso al servicio on Line". Podeu trobar més informació sobre la formalització de les sol·licituds a l'article 11 de la convocatòria.

Els sol·licitants d’estades per a EUA podran optar per presentar-se dintre del programa general o en el marc del Programa Fulbright. Per a més informació consultar l’article 3 de la convocatòria.

 

El termini de presentació de les sol·licituds va del 17 de gener al 9 de febrer a les 14.00h.

 

Les estades es podran gaudir en el període comprés entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost  de 2024. La convocatòria preveu també que es puguin presentar sol·licituds d'estades iniciades al 2023 amb anterioritat a la data de l’1 de setembre. Es contempla, per tant, un efecte retroactiu.

Els sol·licitants que optin per presentar-se al Programa Fulbright, només podran sol·licitar una data d’inici posterior a l’1 de gener de 2024.


Molt important: Per tal que la universitat avali la sol·licitud d'ajut serà requisit imprescindible:

  • Tenir concedit un permís de mobilitat o una llicència sabàtica si l’estada és superior a 3 mesos.
  • Tenir concedit pel director/a del departament un permís retribuït, si l’estada és fins a 3 mesos.

 

Trobareu la informació de com obtenir aquests permisos i els impresos de sol·licitud al web de la UPC al portal del PDI a Permisos i llicències-Activitat Acadèmica.