Vés al contingut (premeu Retorn)

Personal docent i investigador, PDI

Títol Publicat
Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. [pdf] BOE núm. 144, 17.06.2015
Reial decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contratació excepcional de professors col·laboradors. [pdf] BOE núm. 158, 01.07.2008
Reial Decret Llei 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d'accés als cossos docents universitaris. [pdf] BOE núm. 241, 08.10.2007
Reial Decret Llei 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació nacional per l'accés als cossos docents universitaris. [pdf] BOE núm. 240, 06.10.2007
Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009. [pdf] DOGC núm. 4821, 14.02.2007
Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació. [pdf] BOE núm. 29, 03.02.2006
Decret 404/2006, de 24 de octubre, pel qual es regulen les funcions del professorat contractat per les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya. [pdf] DOGC núm. 4748, 26.10.2006
Decret 405/2006, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. [pdf] DOGC núm. 4748, 26.10.2006
LEY 27/1994, de 29 de septiembre, de modificación de la edad de jubilación de los funcionarios
de los Cuerpos docentes universitarios. [pdf]
BOE núm. 234, 30.09.1994