Comparteix:

Grups de recerca acreditats

ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar la competitivitat i el creixement del teixit empresarial català, a través del foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l’atracció d’inversions.

ACCIÓ acompanya l’empresa en el seu procés de diferenciació competitiva i de cerca contínua de noves oportunitats de negoci, i també les assessora en la seva cerca de finançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de captació.

Un dels reptes d’ACCIÓ també és potenciar i millora la innovació de l’empresa catalana. I una de les millors maneres de potenciar i millorar la innovació i a la vegada guanyar competitivitat al mercat és aplicant nova tecnologia a la teva empresa.

No totes les empreses tenen els coneixements tecnològics per fer-ho, és per aquesta raó que ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa.

TECNIO és la marca que identifica els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació industrial i en transferència tecnològica a Catalunya.

TECNIO aglutina els millors Centres Tecnològics i Centres de Recerca de les Universitats catalanes.

Un dels reptes d’ACCIÓ també és potenciar i millora la innovació de l’empresa catalana. I una de les millors maneres de potenciar i millorar la innovació i a la vegada guanyar competitivitat al mercat és aplicant nova tecnologia a les empreses.

No totes les empreses tenen els coneixements tecnològics per fer-ho, és per aquesta raó que ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa.

Què ofereix TECNIO a l'empresa:

 

Relació de grups de recerca acreditats a la UPC amb el segell TECNIO