Comparteix:

Sistema d'assegurament de la qualitat de la recerca

  

El SAQRA (acrònim de sistema d’assegurament de la qualitat de la recerca aplicada) és un model de gestió de la qualitat creat per un equip de treball de la UPC i resultant d’una adaptació de la norma ISO 9001-2015, la norma amb més prestigi arreu del món en l’àmbit de la qualitat. SAQRA té com a propòsit estratègic dotar al global de la UPC d’un únic sistema integrat de qualitat a l’àmbit de la recerca aplicada alhora que incrementar al màxim les opcions dels equips d’investigadors de la UPC de guanyar convocatòries competitives i/o organismes/ens/empreses que reclamen tenir-ne un per poder optar als ajuts econòmics. SAQRA es basa en l’enfocament lean (mínima càrrega de feina i de burocràcia possible) i està estructurat en dues capes: - una transversal a tota la UPC que absorbeix la càrrega de feina sempre que és possible i – una independent per a cada unitat de recerca.

A data d'avui, s'està desenvolupant una fase pilot amb unes quantes unitats de recerca de la UPC que estan participant voluntàriament en el procés d'implantació del SAQRA. Aquesta fase pilot té com a objectiu polir el sistema SAQRA per fer-ho el més eficaç i eficient possible. Paral·lelament, també s'està desenvolupant una eina TIC mitjançant un equip de treball transversal que té com a objectiu crear el programari que permetrà administrar el global de SAQRA de forma digital.