Comparteix:

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència.

Informació general

Destinataris Estudiants i PDI de centres propis i PTGAS de la UPC.
Membres UPC Alumni, Grup UPC, entitats vinculades de recerca i centres adscrits.
Durada i modalitat

Curs semipresencial amb avaluació contínua.
Total: 75 h

 • 57 h d'aprenentatge virtual amb curs Parla.cat
 • 18 h de sessions telepresencials de grup amb tutoria
 • 12 setmanes
Cal dedicar un mínim de 5 h d’aprenentatge virtual autònom i 1.30 h de la sessió de grup per setmana.
Requisit Tenir el nivell de Suficiència 1 (C1.1) o sol·licitar una prova de nivell a demana.slt@upc.edu.
Crèdits 4 ECTS amb el certificat oficial del nivell de suficiència de llengua catalana.
Equivalència de nivell Nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Certificació

Per al PDI

En aplicació del Decret 128/2010, l’Acord CG/2023/03/09 de la UPC i l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els criteris de les proves per obtenir certificats per la via del Decret, de 15 de desembre de 2023.

a) Certificat de nivell suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (C1), emès per la UPC i oficial a tots els efectes, que s’obté amb la superació de l’examen de les convocatòries oficials interuniversitàries (CIFALC), que s’ofereixen presencialment a la UPC 3 cops l’any, com a mínim.

b) Certificat de coneixement suficient lingüístic docent (C1), emès per la UPC i amb validesa únicament interna, que s’obté per la superació de l’examen final del curs C1.2, que s’ofereix presencialment la setmana següent a la finalització de la formació al PDI que ha seguit el curs amb aprofitament.

El PDI pot triar d’inscriure’s a l’opció a), l’opció b), o a totes dues. Més informació.

Per al PTGAS, l’estudiantat i la resta de la comunitat UPC

- Certificat de nivell suficiència de llengua catalana, emès per la UPC i oficial a tots els efectes, que s’obté amb la superació de l’examen de les convocatòries oficials interuniversitàries (CIFALC), que s’ofereixen presencialment a la UPC 3 cops l’any, com a mínim.

Requisits d’aprofitament del curs per presentar-se a aquests exàmens:

 • 70 % d’assistència al curs
 • 65 de puntuació mínima mitjana en les activitats Parla.cat
 • 80 % lliuraments de tasques escrites/orals
Preu
 • Estudiants de centres propis: 140 €.
 • PTGAS de la UPC: gratuït.
 • PDI de centres propis de la UPC: gratuït.
 • UPC Alumni, Grup UPC, alumnat UPC School, entitats vinculades de recerca i centres adscrits: 250 €.
Pagament
 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.
 2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.
 3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció

Formulari d'inscripció
Es considerarà completada la inscripció al curs quan s'hagi fet una prova de nivell obligatòria. Aquesta prova de nivell no serà obligatòria si s'ha superat un curs anterior o bé s'aporta el certificat corresponent

 

Curs 2023-2024

Semestre de primavera-estiu 2024

Codi: 81-23/24 (grup 1). Inici: 4 de juny - Final: 4 octubre 2024. CURS D'ESTIU

Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial

 • 1 sessió introductòria (1 h)
 • 11 sessions (1'5 h)

Sessió de presentació: dimarts 4, de 15 a 16 h

Sessions del curs: dijous, de 15 a 16.30 h

13, 20, 27 juny
4, 11, 18, 25 juliol
5, 12, 19, 26 setembre

divendres 4 octubre: examen final curs, proves escrites i orals (només PDI)

[Divendres 11/10: examen oficial CIFALC]

Laura Llahí

Codi: 86-23/24 (grup 2). Inici: 4 de juny - Final: 4 octubre 2024. CURS D'ESTIU

Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial

 • 1 sessió introductòria (1 h)
 • 11 sessions (1'5 h)

Sessió de presentació: dimarts 4, de 15 a 16 h

Sessions del curs: dimecres, de 15 a 16.30 h

12, 19, 26 juny
3, 10, 17, 24 juliol
4, dv13, 18, 25 setembre (11/09: festiu)

divendres 4 octubre: examen final curs, proves escrites i orals (només PDI)

[Divendres 11/10: examen oficial CIFALC]

Laura Llahí

Curs 2024-2025

Semestre de tardor 2024

Codi: 32-24/25. Inici: 24 d'octubre de 2024 - Final: 30 de gener de 2025
Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial

· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1,5 h)

Dijous, de 13 a 14.30 h

24 d'octubre (sessió compartida)

7, 14, 21, 28 de novembre

5, 12, 19 de desembre

9, 16, 23, 30 de gener

Examen CIFALC: 8 de febrer
Helena Borrell
Codi: 33-24/25. Inici: 24 d'octubre de 2024 - Final: 30 de gener de 2025
Activitat Sessions
Professorat

Suficiència 2 telepresencial

· 1 sessió introductòria (1 h)

· 11 sessions (1,5 h)

Dijous, de 15 a 16.30 h

24 d'octubre (sessió compartida)

7, 14, 21, 28 de novembre

5, 12, 19 de desembre

9, 16, 23, 30 de gener

Examen CIFALC: 8 de febrer
---