Resultats 2015

Millora de les competències comunicatives

ActivitatsParticipants+ info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos del Programa d'idiomes de la UPC

A través de Merit School

A través d'UniCor Languages

1.583

60

accés

 

Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 2a convocatòria 113 ajuts atorgats accés
Bonificació en el nivell 6 del Programa d'idiomes per acreditar el requisit de B2 150 € per estudiant 221 estudiants de grau
Time to Talk: pràctiques d'anglès en grup 39 sessions 575 accés
Exàmens d'anglès CLUC-ACLES

3 convocatòries (gener-juny-octubre)

Grup de treball B2 d'anglès

218 accés
Certificats de la UPC, amb validesa oficial

1.233 certificats de B1.2, B2.2 i C1.2

accés
Erasmus + Plataforma d'idiomes OLS 269 consultes, 538 altes test, 107 altes a curs accés
Formació i acreditació de català
Tallers d'acollida lingüística i cultural

24 Just Arrived

720 accés
Programa de mentors SALSA'M

Creació de pàgina web, Facebook i Twitter

Coordinació i formació de 5 becaris coordinadors

Elaboració guia de mentors

6 activitats lingüístiques i culturals

213 incoming students, 100 mentors, 5 becaris coordinadors.

10 centres UPC.

Assistència total a activitats: 746 persones

accés
Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 17 grups 171 accés
Cursos de català intermedi a superior 14 grups 60 accés
Exàmens oficials de català

2 convocatòries

Elaboració de l'examen C1 (interuniversitari)

36 examinands accés
Formació en comunicació eficaç
Cursos per fer presentacions en anglès

3 tallers

40


accés

Cursos de comunicació en català

9 tallers Argumenta

141
TOTAL
Recursos sobre acreditació
Campanya Estudiant de 1r: acredita B2

Actualització de pàgina web

1 enquesta estudiantat de grau sobre nivell de tercera llengua

1 acció informativa

Nre. de certificats B2 d'estudiants que inicien el grau el curs:

- 2014-2015: 708

- 2015-2016 (desembre 2015): 144

accésaccés

Atenció de consultes 1.463 sobre cursos i acreditació (maig a desembre de 2015) accés
Valoració de certificats d'idiomes 76 certificats
Recursos de formació lingüística
Com comunicar 9.118 sessions, 6.085 usuaris, 19.480 pàgines vistes accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 3.507 sessions, 2.535 usuaris, 11.382 pàgines vistes accés
Speakc@t, recurs interuniversitari Actualització de contingut i nou itinerari curs A1 accés
Curs d'interculturalitat, recurs interuniversitari Creació del curs virtual per a estudiants de mobilitat

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
MERLÍ! Manual d'estil i recursos lingüístics
Pàgines web MERLÍ!

2 continguts actualitzats: gènere i escriptura de nombres

10 continguts nous: Writing resources i fitxes dubtes ca i es

Post-Tips per resoldre dubtes lingüístics

Creació de pàgina web, 22 Post-Tips (Twitter, Flickr, Instagram)

accés
UPCTERM (ca, es, en) 95.116 termes total, 1.248 termes nous, 3.290 consultes accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 12.042 termes total, 500 termes nous, 4.589 consultes accés
Nomenclatura UPC (ca, es, en)

Actualització d'estudis 2015-2016

183 fitxes, 449 denominacions

2.297 termes total, 678 termes nous, 2.465 consultes

accés
Writer's Toolbox Blog

Actualització i renovació del blog

140 entrades total, 19 entrades noves

1.557 sessions, 1.210 usuaris, 3.070 pàgines vistes

accés
Recull de termes per a l'Escola de Doctorat

70 termes bolcats

Assignatures UPC

12.229 denominacions

Manual d'estil interuniversitari

Producció de 3 vídeos

Nomenclatura de la XVU (ca, es, en)

Revisió final del recull, 1.456 termes total, 23 termes nous

Multidiccionari de la XVU

Publicació a l'apartat Diccionaris en Línia del TERMCAT

4.787 pàgines vistes, 6.180 termes

accés
Catàleg de recursos terminològics XVU

9 universitats de la Xarxa Vives

Actualització: 27 recursos UPC-SLT

accés
Tallers de redacció

Redacció en anglès per a la recerca

 

1 taller Academic Communication Resources, 20 participants

accés
Redacció en català de documents UPC

6 tallers: qualitat lingüística en el web i les xarxes socials UPC; MERLÍ! Manual d'estil UPC, Taller de llengua catalana

92 participants en total, amb un nivell de satisfacció 3,22/4

accés
Traduccions i correccions
Documents acadèmics i de gestió (ca, en i altres llengües)

2.747 fulls (300 par./full), 670 encàrrecs

accés
Consultes lingüístiques i de serveis

103

accés
Convocatòria d'ajuts per a la revisió de tesis

1 tesi en català

8 tesis en anglès

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Objectius del Pla de govern

La vra. responsable de política lingüística defineix els objectius següents per al 2015-2017:

  • Definir les línies bàsiques de política lingüística
  • Fer el seguiment del requisit de terceres llengües
  • Millorar els indicadors lingüístics vinculats al finançament
Acords del Consell de Govern

Actualització de la Nomenclatura UPC 10 acords

Acord CG 198/2015 sobre certificats B2

accés

 

accés

 

Programes

Pla de llengües de la UPC

Programa d'idiomes de la UPC

Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural

Programa d'aprenentatge de llengua catalana

Programa de mentors SALSA'M

accés

accés

accés

accés

accés

Indicadors lingüístics

17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament

accés
Aliances
Projecció externa

8 associacions i 5 grups de treball

4 convenis i 3 contractes

3 comunicacions

accés
Col·laboració interna

Pla de formació del PAS: SDP

Pla de formació del PDI: ICE

Campanya Estudiant de 1r, acredita el B2: Prisma-SGA

UPC Abroad, orientation week, mobilitat: SRI

Pla de millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP

Indicadors lingüístics: GPAQ

Comunicació
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC

Migració i revisió versió Genweb 4

310.381 sessions, 188.870 usuaris, 712.174 pàg. vistes

4.686 cerques (2 cercadors: web + MERLÍ!)

accés
Twitter SLT

3.200 tuits, 1.110 seguidors

accés
Instagram SLT (inici desembre 2015) 30 entrades, 40 seguidors accés
Concurs Es busca tuit! #StJordiUPC15

220 tuits hi han participat

accés
Blog Espai de treball SLT 195 entrades (total) accés
Twitter SALSA'M 129 tuits, 56 seguidors accés
Facebook SALSA'M 412 seguidors accés
Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 11 entrades (total)

Materials de difusió

 

2 vídeos: serveis estudiantat i programa SALSA'M

1 entrevista programa SALSA'M al SOM UPC

accés

accés


Resultats de cursos anteriors