Resultats 2016

Millora de les competències comunicatives

ActivitatsParticipants+ info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos del Programa d'idiomes de la UPC

A través de Merit School

A través d'UniCor Languages

1.265 total, 57 subvencionats

102

accés

 

Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 3a convocatòria 79 ajuts atorgats accés
Bonificació en el nivell 6 del Programa d'idiomes per acreditar el requisit de B2 150 € per estudiant 188 estudiants de grau accés
Time to Talk: pràctiques d'anglès en grup 87 sessions 656 accés
Exàmens d'anglès CLUC-ACLES

2 convocatòries (juny-novembre)

120 accés
Certificats de la UPC, amb validesa oficial

PENDENT certificats de B1.2, B2.2 i C1.2

accés
Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural

24 Just Arrived

Orientation Week-Welcome

729

1.250

accés
Programa de mentors SALSA'M

Coordinació del programa.

11 activitats lingüístiques i culturals

388 incomings, 262 mentors

16 becaris coordinadors.

3 campus, 9 centres.
Assistència total a activitats: 1.399 persones

accés
Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental

16 grups

200 accés
Cursos de català intermedi a superior 5 grups 31 accés
Exàmens oficials de català

2 convocatòries

21 examinands accés
Formació en comunicació eficaç
Cursos de comunicació en català

8 tallers Argumenta

48


accés

Taller de gestió de la interculturalitat

1 taller

9
TOTAL
Recursos sobre acreditació
Campanya Estudiant de 1r: acredita B2

Destinataris: 2.526 estudiants ingrés 2014-15 no acreditats

Prova de nivell d'anglès en línia i gratuïta

Informació sobre acreditació a tots els estudiants de la UPC

accésServei d'assessorament sobre acreditació d'idiomes

1.271 consultes ateses sobre acreditació

Creació de formulari de consultes

accés
Recursos de formació lingüística
Com comunicar 9.118 sessions, 6.085 usuaris, 19.480 pàgines vistes accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 3.507 sessions, 2.535 usuaris, 11.382 pàgines vistes accés
Argumenta 1 vídeo introductori al curs Com fer una bona argumentació
Test Level Kit Implementació d'un test orientatiu per determinar el nivell d'anglès d'estudiants, PAS i PDI accés
Servei d'assessorament sobre formació 1.791 consultes ateses sobre formació accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
MERLÍ! Manual d'estil i recursos lingüístics
Pàgines web MERLÍ!

1 contingut actualitzat: tractament del gènere, 1 contingut nou publicat: transcripció i transliteració del rus, elaboració de 2 apartats: Document templates (5 models), How to write competencies

accés
Post-Tips per resoldre dubtes lingüístics

30 entrades, 9 noves (web SLT, Twitter, Facebook, Instagram)

1 vídeo-tips pilot

accés

accés

UPCTERM (ca, es, en) 95.329 termes total, 351 termes nous, 5.951 consultes accés
Vocabulari d'Enginyeria Aeronàutica

Revisió de 5 subàrees, 2.111 termes total i 243 definicions; 784 termes nous

Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 12.452 termes total, 410 termes nous, 5.315 consultes
Nomenclatura UPC (ca, es, en) Actualització d'estudis 2016-2017, 1 subàrea nova.
279 fitxes, 737 denominacions
2.464 termes total, 167 termes nous, 3.728 consultes
accés
Writer's Toolbox Blog

149 entrades total, 9 entrades noves

3.098 sessions, 2.619 usuaris, 4.869 pàgines vistes

accés
Manual d'estil interuniversitari

3 vídeos

Tallers de redacció

Redacció de continguts web en anglès

1 taller, 11 assistents

accés
Redacció en català de documents UPC

2 taller de llengua catalana, 29 assistents

 

accés
Traduccions i correccions
Documents acadèmics i de gestió (ca, en i altres llengües)

2.596 fulls (300 par./full), 885 encàrrecs

accés
Consultes lingüístiques i de serveis

75

accés
Convocatòria d'ajuts per a la revisió de tesis o resums de tesi

8 tesis en anglès

2 resums de tesis: 1 en catala; 1 en anglès

accés
Comunicació de la recerca

Revisió de 55 descripcions en anglès dels grups de recerca de la UPC per a convocàtoria de la Generalitat de Catalunya

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Objectius del Pla de govern

La vra. d'Ordenació Acadèmica va definir els objectius següents 2015-2016:

  • Definir les línies bàsiques de política lingüística
  • Fer el seguiment del requisit de terceres llengües
  • Millorar els indicadors lingüístics vinculats al finançament
Acords del Consell de Govern

Actualització de la Nomenclatura UPC 10 acords

Acord CG 198/2015 sobre certificats B2

accés

 

accés

 

Programes

Pla de llengües de la UPC

Programa d'idiomes de la UPC

Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural

Programa d'aprenentatge de llengua catalana

Programa de mentors SALSA'M

accés

accés

accés

accés

accés

Indicadors lingüístics

17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament

accés
Aliances
Projecció externa

8 associacions i 5 grups de treball

4 convenis i 3 contractes

3 comunicacions

accés
Col·laboració interna

Pla de formació del PAS: SDP

Pla de formació del PDI: ICE

Campanya Estudiant de 1r, acredita el B2: Prisma-SGA

UPC Abroad, orientation week, mobilitat, Salsa'm: SRI

Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP

Indicadors lingüístics: GPAQ

Millora de les guies docents, Vra. d'Ordenació Acadèmica

Comunicació
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC

277.722 sessions, 143.645 usuaris, 533.953 pàg. vistes

accés
Twitter SLT

3.700 tuits, 1.260 seguidors

accés
Instagram SLT (inici desembre 2015) 112 entrades, 213 seguidors accés
Concurs Allibera un llibre per Sant Jordi

182 tuits hi han participat

accés
Twitter SALSA'M 129 tuits, 56 seguidors accés
Facebook SLT

104 seguidors

accés
Facebook SALSA'M 810 seguidors accés
Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 11 entrades (total) accés

Materials de difusió

 

"Giuseppe comes to the UPC", les llengües a la UPC

2 fullets: Programa Hola! i Programa d'idiomes de la UPC

30 cartells i 3 roll-ups concurs Allibera un llibre, Sant Jordi

 


Resultats de cursos anteriors