Comparteix:

Com s'expressa el temps: dies i hores

Dies del mes

 • No porten cap preposició.

El seu aniversari és el dia 9 d'octubre.

El 5 de cada mes paguen el lloguer.

 

 • Els dies de festa assenyalats porten la preposició per.

Per Sant Jordi comprarem un llibre.

   

  Dies de la setmana

  • Van amb minúscula inicial, tant en català com en castellà.

  • Els dies de la setmana sense article actuen com a adverbis, de manera similar a avui, ahir, demà, etc. S'utilitzen en els casos següents:

  1. Per referir-se al dia de la setmana immediatament anterior o immediatament següent, en relació amb el dia en curs.

  El premi es va atorgar diumenge passat.

  Dilluns la biblioteca tanca.

   

  Si es vol afegir la informació de la data, s'ha de separar amb una coma, per marcar que és una informació complementària, amb valor explicatiu, que es podria estalviar.

   

  Ens veurem dissabte que ve, 24 de novembre.
  Dimecres, 17 d'agost, es faran les votacions.

   

  Es recomana limitar l'ús de propvinent i proppassat a textos administratius o jurídics.

  Van fer la conferència divendres proppassat.
  Dilluns propvinent s'acaba el termini.
  Van fer la conferència divendres passat.
  Dilluns vinent s'acaba el termini.

   

  2. Per referir-se al dia en curs.
  Avui som dimarts.
  Avui som a dimarts.
  Avui és dimarts.

   

   • Els dies de la setmana amb article actuen com a substantius. S'utilitzen en els casos següents:

   1. Per indicar una data futura o passada en què el dia de la setmana va acompanyat d'un complement especificatiu, normalment el dia del mes. En aquest cas no hi ha d'anar coma, perquè la informació no és complementària, sinó necessària.


   El dijous 21 de juliol inauguren el poliesportiu.
   El divendres 13 de setembre no vaig anar a classe.

    

   2. Per indicar que un fet s'esdevé cada setmana, en sentit distributiu. L'article pot anar en singular o en plural.

   Fa un curs d'italià el dissabte al matí.
   Els dilluns també treballen.

   Parts del dia

   • Generalment van precedides per la preposició a o un demostratiu.

   Pel matí té classe i per la tarda estudia.


   Al matí té classe i a la tarda estudia.
   La projecció es farà aquest vespre.

   • Algunes vegades van precedides per la preposició de, quan es tracta d'expressions fetes.

   Cada dia es lleva de matinada.
   Li agrada sortir de nit.

   Hores

   • Van precedides per la preposició a.

   El seminari comença a les quatre i acaba a les sis.

   • S'acostuma a emprar el sistema de quarts.

   La ponència s'ha ajornat fins a un quart de cinc.
   El proper tren surt a tres quarts i cinc minuts de vuit.