Serveis i recursos lingüístics de la UPC

Servei de Llengües i Terminologia
Example image

El Consell de Govern de la UPC aprova nous acords de política lingüística

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat el Protocol d'ús de llengües en el programari de la UPC, que fixa els criteris i els compromisos sobre la disponibilitat del programari en català en els equips informàtics de la UPC.

El febrer passat va aprovar el Pla d’increment de la docència en català a la UPC (PIDOC UPC), en el qual s’incorporen els objectius d’increment de la docència en català per als dos pròxims cursos acadèmics.

El Pla d’increment de la docència en català a la UPC (PIDOC UPC) forma part del compromís del Pla d’enfortiment de la llengua catalana, signat per totes les universitats del sistema universitari i de recerca de Catalunya el juny de 2022.

...

Competència en tercera llengua

Per obtenir el títol de grau has d'assolir la competència en una tercera llengua. La normativa de la UPC preveu diferents vies d'assoliment.

...

Acreditació de català del PDI

El PDI de les universitats catalanes ha d'acreditar el coneixement suficient de català. La normativa de la UPC estableix els mitjans d'acreditació.

...

Ús de llengües a la docència

Coneixes els teus drets lingüístics? La llengua en què s'imparteix la classe ha de ser la que s'anuncia a la guia docent i als horaris de les assignatures.

Indicadors lingüístics UPC 2023-2024

 • 63 % català als graus
 • 31 %català als màsters
 • 3 graus 100 % en anglès
 • 44 màsters 100 % en anglès
 • 9acords de Consell de Govern
 • 105tràmits Bústia drets lingüístics
 • 464inscripcions PDI a cursos i proves de català
 • 1 624inscripcions estudiants internacionals 
 • 2 723inscripcions totals a cursos i proves
 • 116 378 termes a l'UPCTERM
 • 846encàrrecs de correcció i traducció
 • 3 281consultes Demana SLT

Més indicadors