Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Industrial

El màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial i té com a objectiu oferir una formació tècnica i científica multidisciplinària, a partir d’una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.

El màster universitari en Enginyeria Industrial conjuntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials constitueixen, a la UPC, un programa integrat.


Pera més informació, visita la web del màster.

Especialitats

 • Mecànica
 • Construccions i Estructures
 • Elèctrica
 • Termoenergètica
 • Organització Industrial
 • Biomaterials Fibrosos
 • Tèxtils Tècnics i Estructures Multifuncionals
 • Biomèdica
Mostra el text complet
Amaga el text complet

Dades generals

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
.Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Un grup de matí en català i un grup de tarda en castelllà.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Accés

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Hi poden accedir:

 • Titulats i titulades del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Titulats i titulades en Enginyeria Industrial
 • Titulats i titulades de graus que permetin accedir a la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a industrial
 • Enginyeries Tècniques: amb complements de formació
Places
100 places setembre; 100 places febrer
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Acords de doble titulació

En un mateix centre
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria d’Organització Industrial (modalitat semipresencial)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) (qualsevol especialitat) / Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
Més informació al web del Programa d'Alt Rendiment Acadèmic

Amb universitats catalanes
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster universitari en Enginyeria Industrial + Grau en Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster universitari en Enginyeria Industrial + Grau en Economia (UOC)
Amb altres universitats internacionals
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Cranfield University, Cranfield, UK) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Cranfield) (A escollir entre 40 màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Diplôme d'Ingénieur ISAE SUPAERO), Université Fédérale (Toulouse Midi-Pyrénées), Toulouse, França)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master in Management-Grande École Degree (MIM) (L'École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC), Paris, França) ((Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'HEC)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (Ilinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a l'IIT) (A escollir entre 11 màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (University of California, Irvine, Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Irvine) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Master's degree in industrial Engineering (University of Colorado, Boulder, USA) (Flux d'estudiants solament de l'ESEIAAT a Colorado-Boulder) (A escollir entre xx màsters)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Institut National Polytechnique de Grenoble, França)
 • Màster en Enginyeria Industrial (ESEIAAT) + Graduate Engineer Degree in Electronics and Computer Engineering (tots els camps d'especialització) (Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA), Cergy, França)
Més informació de les dobles titulacions al web de l'ESEIAAT

Sortides professionals

Professió regulada

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial.

Sortides professionals

La incorporació al món laboral dels titulats i titulades d’aquest màster vindrà facilitada per la visió tecnològica de conjunt i multidisciplinària obtinguda, cosa que permetrà la seva incorporació a qualsevol mena de projectes de l’àmbit industrial. Altres àmbits en què podran exercir la seva professió són les enginyeries, oficines tècniques, departaments d'R+D+I, producció i compres o consultories tecnològiques, de gestió i de disseny de plantes industrials i direcció de projectes, àmbits que demanden actualment enginyers de caràcter polivalent. En definitiva, aquest màster universitari en Enginyeria Industrial confereix una gran versatilitat i flexibilitat en l’ocupabilitat i capacita per desenvolupar i liderar projectes en tots els sectors industrials.

La formació obtinguda en organització i en tècniques de gestió ha donat a l’enginyeria industrial una funció significativa en la direcció d’empreses industrials i de serveis, direcció i gestió de tot tipus de projectes, responsabilitats en l’Administració pública, càrrecs institucionals diversos i organització d’equips multidisciplinaris.

 

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

Competències específiques

 • Conèixer, analitzar i dissenyar sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Conèixer, projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
 • Dissenyar i fer assaigs de màquines.
 • Analitzar i dissenyar processos químics.
 • Dissenyar i analitzar màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial.
 • Comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
 • Dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
 • Dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
 • Organitzar i dirigir empreses.
 • Elaborar estratègies i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
 • Conèixer el dret mercantil i laboral.
 • Conèixer la comptabilitat financera i de costos.
 • Conèixer els sistemes d'informació a la direcció, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
 • Organitzar sistemes productius, logística i sistemes de gestió de qualitat.
 • Organitzar el treball i la gestió dels recursos humans, i conèixer la prevenció de riscos laborals.
 • Exercir la direcció integrada de projectes.
 • Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.
 • Dissenyar, construir i explotar plantes industrials.
 • Conèixer la construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
 • Calcular i dissenyar estructures.
 • Projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents, i instal·lacions de seguretat.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques del transport i manutenció industrial.
 • Verificar i controlar instal·lacions, processos i productes.
 • Realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
 • Realitzar, presentar i defensar davant d'un tribunal universitari, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, un exercici original realitzat individualment, consistent en un projecte integral d'enginyeria industrial de naturalesa professional, en què se sintetitzin les competències adquirides en el màster.

Pla d'estudis

Opencourseware

Versió per imprimir Obre PDFSessions informatives
Sol·licita informació
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades recollides es tractaran tal com es descriu a la taula d'informació i accés a les dades personals

Descarrega la publicació

diptic

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.