Comparteix:

10.05 Aprovació de l’autorització d’ús d’espais gestionats per PARC UPC per un període superior a 2 anys