Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Política de conservació de les dades de caràcter personal

Política de conservació de les dades de caràcter personal

Política de conservació

Política de conservación

Retention Policy

_______________________________________________________________________________________________

Les dades de caràcter personal que es recullin i tractin s’hauran de conservar mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.

 1. Legal o normatiu: una llei o regulació fixa un període de retenció específic per a un tipus de registre particular.
 2. Evidència jurídica: els registres s’han de mantenir com a suport i evidència de contractes o altres drets i obligacions aplicables legalment, incloent-hi els períodes de prescripció per a l'acció judicial, el judici i l'execució de la sentència.
 3. Rendició de comptes financers: s’han de mantenir els registres que documenten l'activitat financera que es requereixen per complir els requisits d'auditoria i impostos, i/o per mantenir una imatge financera precisa al llarg del temps.
 4. Reglament intern: s’han de mantenir els registres per poder dur a terme l’auditoria interna i/o implementar la política d'arxiu.
 5. Necessitats contractuals: s’han de mantenir els registres per donar suport a la gestió administrativa actual o futura, fins i tot com a element amb valor informatiu o de recerca a més llarg termini.
 6. Patrimoni: es poden mantenir els registres per raó de consideracions culturals i/o històriques perdurables.

________________________________________________________________________________________________

Los datos de carácter personal que se recojan y traten se conservarán mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política de conservación.

 1. Legal o normativo: una ley o regulación establece un período de retención específico para un tipo de registro particular.
 2. Evidencia jurídica: los registros se mantendrán como apoyo y evidencia de contratos u otros derechos y obligaciones aplicables legalmente, incluyendo los periodos de prescripción para la acción judicial, el juicio y la ejecución de la sentencia.
 3. Rendición de cuentas financieras: se mantendrán los registros que documenten la actividad financiera requeridos para cumplir los requisitos de auditoría e impuestos, y/o para mantener una imagen financiera precisa a lo largo del tiempo.
 4. Reglamento interno: se mantendrán los registros para poder llevar a cabo la auditoría interna y/o implementar la política de archivo.
 5. Necesidades contractuales: se mantendrán los registros como apoyo a la gestión administrativa actual o futura, incluso como elemento con valor informativo o de investigación a más largo plazo.
 6. Patrimonio: podrán mantenerse los registros por consideraciones culturales y/o históricas perdurables.

________________________________________________________________________________________________

 The personal data that is collected and processed will be kept as needed for any of the purposes described in our retention policy.

 1. Statutory or regulatory: when a specific retention period is set by a law or regulation for a particular record type.
 2. Legal evidence: when records are retained to support and provide evidence for contract-related or other legally enforceable rights and obligations, including limitation periods for legal action, trials and the enforcement of sentences.
 3. Financial accountability: when records documenting financial activity are required to meet audit and tax requirements and/or to maintain an accurate financial picture over time.
 4. Internal regulation: when records are kept to meet internal audit purposes and/or implement company policy.
 5. Business need: when records are kept by the business to support the performance of current or future work, or even as items of longer term informational or research value.
 6. Heritage: when there are enduring cultural and/or historical considerations.