Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

  • Informació i atenció dels membres de la comunitat universitària que requereixen serveis o adaptacions especials.

Usos

Informació i atenció dels membres de la comunitat universitària i futurs estudiants que requereixen serveis o adaptacions especials.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).
Funció estadística pública i estadístiques internes.