Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

  • Gestió de la Identitat Digital i el carnet.

Usos

Emissió del certificat digital.
Emissió del carnet de la UPC.
Gestionar l'assignació de nivells d'accés als serveis de la universitat i als seus sistemes d'indentificació.
Gestió del registre d'accés a la xarxa.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).