Comparteix:

Oferta de cursos de català

Itinerari formatiu de català (A2-C2) de la UPC ofert a través de l'SLT

  • Per a l'estudiantat, el PDI, el PTGAS, UPC Alumni i personal d'ens vinculats a la UPC. L'oferta per al PDI i el PTGAS és gratuïta.
  • Cursos de tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües, des del bàsic fins al superior.
  • A més, per al col·lectiu de mobilitat que fa una estada curta s'ofereix el curs Just Arrived. Català per a estudiants de mobilitat (A1).
  • Cada nivell complet del MECR implica una dedicació de150 hores, dividides en mòduls: 3 mòduls de 50 hores per al nivell A2 i 2 mòduls de 75 hores per a la resta de nivells.
  • Els cursos combinen l'aprenentatge amb la plataforma Parla.cat, de la Generalitat de Catalunya, i una sessió setmanal grupal d'1:30 hores, presencial o telepresencial, més el seguiment individual amb tutoria.
  • Els cursos comencen a l'octubre i al febrer. També s'organitzen cursos d'estiu, segons la demanda i les prioritats institucionals.
  • Si no has fet cap curs amb nosaltres i no tens cap certificat acreditatiu d'un altre organisme, has de fer una prova de nivell abans d'inscriure't a un curs.
  • Si ets PDI de la UPC i vols fer un curs de nivell superior (C2), posa't en contacte amb nosaltres. Demana SLT.

Oferta de cursos per nivells: més informació i inscripció

Si tens dubtes...