Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Política lingüística UPC / Indicadors lingüístics UPC

Indicadors lingüístics UPC

 

Ús de llengües a la docència i a les activitats acadèmiques

Percentatge (%) d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters

 Variació 2010-2019: el percentatge d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició augmenta en un 25,48 %.

Any% informades UPC
Δ  variació

Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.

2019-2020 98 % -0,31 %
2018-2019 98,3 % -0,3 %
2017-2018 98,6 % 0,2 %
2016-2017 98,4 % 0,1 %
2015-2016 98,3 % -1,4 %
2014-2015 99,7 % 0,5 %
2013-2014 99,2 % 52,85 %
2012-2013 64,9 % -18,57 %
2011-2014 79,7 % 2,05 %
2010-2011 78,1 % ----------

 

Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de grau

Variació 2010-2019: el català augmenta un 17 %, el castellà augmenta un 23,85 % i l'anglès augmenta un 1.287,5 %.

Any

CatalàΔ catalàCastellàΔ castellàAnglèsΔ anglèsS/IΔ S/I

Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.

2019-2020 70,9 % -2,61 % 16,1 % 8,05 % 11,1 % 2,78 % 1,9 % 18,75 %
2018-2019 72,8 % -3,67 % 14,9 % 30,47 % 10,8 % -6,41 % 1,6 % 16,79 %
2017-2018 75,57 % -3,77 % 11,42 % 13,97 % 11,54 % 16,57 % 1,37 % -9,87 %
2016-2017 78,53 % 1,74 % 10,02 % -25,78 % 9,90 % 29,41 % 1,52 % -8,43 %
2015-2016 77,19 % -0,66 % 13,50 % 0,9 % 7,65 % -11,05 % 1,66 % 453,33 %
2014-2015 77,70 % -6,16 % 13,38 % 29,78 % 8,60 % 34,38 % 0,30 % - 62,5 %
2013-2014 82,80 % 49,73 % 10,31 % 4,67 % 6,40 % 25,49 % 0,80 % 97,32 %
2012-2013 55,30 % 29,82 % 9,85 % 36,45 % 5,10 % -1,92 % 29,80 % 5.860 %
2011-2012 78,80 % 30,03 % 15,50 % 19,23 % 5,20 % 550 % 0,50 % -98,05 %
2010-2011 60,60 % 13,00 % 0,80 % 25,70 %

 

Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de màster

Variació 2010-2019: el català disminueix un -38,1 %, el castellà augmenta un 121,52 % i l'anglès augmenta un 218,4 %.

AnyCatalàΔ catalàCastellàΔ castellàAnglèsΔ anglèsS/IΔ S/I

Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència.

2019-2020 40 %

 

 -9,5 %

17,5 % -7,89 % 39,8 % 15,36 % 2,72 % 21,43 %
2018-2019

44,2%

 -5,05 %

19 % 5,61 % 34,5 % 1,56 % 2,24 % 51,35 %
2017-2018 46,55 %  -5,35 % 17,99 % 1,58 % 33,97 % 13,65 % 1,48 % -38,33 %
2016-2017 49,18 %  9,73 % 17,71 % 2,79 % 29,89 % -17,5 % 2,40 % 43,71 %
2015-2016 44,82 %  8 % 17,23 % -23,93 % 36,23 % 1,77 % 1,67 % 496,43 %
2014-2015 41,50 %  0,97 % 22,65 % 20,99 % 35,60 % -4,04 % 0,28 %  -90,88 %
2013-2014 41,10 % 61,18 % 18,72 % 107,77 % 37,10 % 87,37 % 3,07 %  -93,28 %
2012-2013 25,50 %  58,54% 9,01 % 1,24 % 19,80 % 54,69 % 45,69 % 171,96 %
2011-2012 61,50 % -4,80% 8,90 % 12,66 % 12,80 % 2,40 % 16,80 % 12 %
2010-2011 64,60 % 7,90 % 12,50 % 15,00 %

 

Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC

CursNre. de graus impartits en anglèsNre. total de graus universitaris UPC

Font: memòries UPC

* Oferta publicada al web UPC, 6 de maig de 2021. Dades confirmades pel Servei de Comunicació, maig de 2021.

2021-2022

4* 66*

2020-2021 

4

64

2019-2020

4 64

2018-2019

4 64
2017-2018 3 57
2016-2017 1 48

 

Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC

CursNre. de màsters impartits en anglèsNre. de màsters Erasmus Mundus
Nre. total de màsters universitaris UPC

Font: memòries UPC

* Oferta publicada al web UPC, 6 de maig de 2021. Dades confirmades pel Servei de Comunicació, maig de 2021.

2021-2022

34** 5** 81**

2020-2021 

29 5 75

2019-2020 

27 5 68

2018-2019*

24* 6* 67*

2017-2018

22 5 71

2016-2017

23 7 65

2015-2016

21 13 62
2014-2015 21 13 62
2013-2014 26 13 72
2012-2013 26 13 62
2011-2012 21 13 61

 

 

Valoració de la qualitat lingüística del web UPC

 • Àmbit de millora de les competències lingüístiques dins la docència.
 • S'avalua la qualitat lingüística dels webs institucionals en llengua catalana i llengua anglesa de les universitats catalanes.

Any

Català web UPC

Català global universitats

Anglès web UPC

Anglès global universitats

Font: dades declarades pels centres. Indicador lingüístic recollit en el Pla de finançament de les universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
2019-2020 94 % 73,7 % 95 % 80,3 %
2018-2019 57,57 % 65,72 % 75,0 % 76,3 %
2017-2018 78,88 % 68,44 % 91,9 % 84 %
2014-2015 80,46 % 93,3 %
2013-2014 53,82 % 95,7 €
2012-2013 77,89 % 89,6 %
2011-2012 60,48 % 88,2 %
2010-2011 66,79 % 69,5 %
2009-2010 78,7 % 70,4 %

 

Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció

Variació 2010-2019: el català disminueix un -61,02%; el castellà disminueix un -47,81%; l'anglès augmenta un 119,21%.

Curs

Català


Castellà Anglès Altres llengües
francès/italià/portuguès
Total
2019-2020 8 2,3% 50 14,79% 280 82,84% 0 0% 338
2018-2019 8 2,47% 64 19,81% 251 77,70% 0 0% 323
2017-2018 9 3% 52 17,39% 238 79,59% 0 0% 299
2016-2017 22 6,19% 86 24,22% 243 68,45% 4      1,12% 1,12% 355
2015-2016 41 7,40% 190 34,29% 316 57% 7 1,26% 554
2014-2015 32 8,69% 111 30,16% 222 60,32% 3 0,81% 368
2013-2014 18 5,08% 87 24,57% 238 64,67% 11 3,10% 354
2012-2013 27 8,05% 108 32,23% 198 59,10% 2 0,59% 335
2011-2012 33 8,10% 149 36,60% 221 54,29% 4 0,98% 407*
2010-2011 15 5,90% 72 28,34% 96 37,79% 1 0,39% 254*
2009-2010 17 131 133 3 285
2008-2009 19 89 147 3 258
2007-2008 19 100 113 5 238
2006-2007 19 113 93 1 226
2005-2006 20 126 74 1 221

Font des del 2010: Servei de Gestió Acadèmica, vigència dades 11/03/2021.
* Curs 2011-2012: 1 tesi sense informació de la llengua de redacció. Curs 2010-2011: 70 tesis sense informació de la llengua de redacció.

 

Contingut docent (exàmens, TFG, TFM, etc.) publicat al portal Aprèn, per llengües i cursosConeixements de llengües de l'estudiantat

Enquesta a l'estudiantat de grau de nou ingrés que es fa a l'inici de curs

A l'enquesta d'inici de curs que es fa a l'estudiantat de nou ingrés hi ha la pregunta següent:

La normativa acadèmica de la UPC estableix 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) en els graus. Una de les vies es acreditar els coneixements amb un certificat del nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència. Tens algun dels títols o certificats següents?

 • Certificats d'idiomes de l'Escola Oficial d'Idiomes; certificats propis de les escoles d'idiomes universitàries; certificats amb el segell CertAcles, i altres certificats oficial inclosos a la Taula de certificats acreditatius.
 • Títols de batxillerat o universitaris cursats a l'estranger; títols de batxillerat d'escoles autoritzades d'altres països.
Els estudiants i les estudiants només responen "sí" o "no" a la pregunta, no han d'aportar-hi el títol o certificat.

 

Any resultatsNre. total de respostesNoCentres

Font: web Portal de dades i indicadors de la UPC. Els % de la taula s'han calculat respecte del 100% de respostes (sí i no).

2020-2021 2.292 respostes 1.103 respostes
48,1 %

 

1.189 respostes
51,9 %

 

Resultats per centres
2019-2020 3.207 respostes

 

1.441 respostes

44,9 %

1.766 respostes

55,1 %

 

Resultats per centres
2018-2019

2.479 respostes

 

1.103 respostes
44,5 %

1.376 respostes

55, 5%

Resultats per centres
2016-2017 2.630 respostes

 

1.074 respostes

40,83 %

1.556 respostes

 59,16 %

2014-2015 2.559 respostes

1.043 respostes
40,75 %

1.516 respostes
59,24 %
Resultats per centres
2013-2014 2.665 respostes

861 respostes

33,3 %

1.804

67,7 %

Resultats per centres

Altres proves diagnòstiques.

 

 

Prova de diagnòstic d'anglès l'estudiantat de grau de nou ingrés amb el SIMTEST, curs 2020-2021

  Nivell d'idiomaNombre d'estudiants%
  Font: resultats proves SIMTEST
  A2 o inferior 97 15,67 %
  B1 i B2.1 230 37,15 %
  B2 o superior 292 47,17 %
  TOTAL 619 100 %

   

   

   

  Campanya de diagnòstic d'anglès als estudiants de grau de nou ingrés, acredita el B2, curs 2014-2015

  El novembre i desembre de 2014 i l'abril de 2015 es va fer una campanya de diagnòstic adreçada als estudiants de grau de nou ingrés sobre el seu nivell de terceres llengües. Calia respondre si tenien un certificat de nivell B2 o superior inclòs a la taula oficial i, en cas que no en tinguessin cap, fer una prova de diagnòstic per conèixer orientativament el seu nivell (no és una prova d'acreditació de nivell). Els resultats de les persones que van participar en el diagnòstic aportant un certificat o fent la prova apunten que la meitat, com a mínim, de l'estudiantat de nou ingrés de la UPC té el nivell B2 o superior.

  Resultats sobre la pregunta certificat de nivell B2 o superior i la prova de diagnòstic
  NOSense respostaTOTAL

  (1) 1.630 proves d'anglès, 4 d'alemany, 6 de francès i 4 d'italià.

  (2) Estudiants comptabilitzats amb resposta 'SÍ' que han aportat el certificat B2 al centre fins a l'abril.
  * Ja tenien nivell certificat.

  Darrera actualització: abril de 2015

  Total d'estudiants enquestats 1.705 793 2.198 4.696
  Han fet prova de nivell (1) 1.624 20* - 1.644
  Sense prova 81 - 2.076 2.157
  Han aportat certificat (2) - 664 - 664
  Fins a A1 146 - - 146
  Fins a A2c 246 2 - 248
  Fins a B1 296 3 - 299
  Fins a B2.1 323 1 - 324
  Fins a B2.2 480 9 - 489
  Fins a C1.1 133 5 - 138

  Més informació.

   


   

  Nombre i percentatge (%) de PAS que va fer el LevelKit el 2017

  Un total de 432 persones del PAS de la UPC van fer el test de nivell LevelKit, en què particià la meitat del col·lectiu. 21 persones no assoleixen cap nivell mínim.

  Nivell MECR
  Nre. de PAS
  % de PAS
  Nivell A1 27 6,25 %
  Nivell A2 45 10,41 %
  Subnivell B1.1 105 24,30 %
  Nivell B1.2 65 15 %
  Subnivell B2.1 26 6 %
  Nivell B2.2 71 16,43 %
  Subnivell C1.1 67 15,50 %
  Nivell C1.2 5 1,15 %
  Font: SDP de la UPC.

    

   Estudiants de grau de nou ingrés que han presentat acreditació del nivell B2 d'una tercera llengua

    Curs d'inici dels estudis de grauNombre d'estudiants
    Estudiants afectats pel requisit d'acreditació del coneixement d'una 3a llengua amb un certificat de B2.
    Curs 2014-2015 708
    Curs 2015-2016 144 (a desembre de 2015)

     

    Estudis sobre necessitats i actituds sobre les llengües

     

    Informe "Necessitats i demandes relacionades amb la formació de llengües estrangeres als serveis lingüístics universitaris"

    El maig de 2019 es va fer una enquesta de necessitats sobre formació i acreditació d'idiomes entre l'estudiantat de les universitats catalanes, entre el qual es va incloure el de la UPC. En destaquem els resultats següents:

     • El 62 % de l'estudiantat afirma que posseeix un certificat oficial que acredita el seu nivell de coneixement d'anglès, i d'aquests, gairebé el 85 % acredita un nivell B2 o superior.
     • El 82 % de l'estudiantat considera que tenir acreditat un nivell alt en llengua estrangera és bastant o molt important, especialment per a l'activitat laboral.
     • Els mètodes d'aprenentatge d'idiomes informals són els més atractius en general. L'estudiantat universitari valora molt positivament l'oferta de cursos presencials a mida.
     • La majoria de participants creu que podria resultar més útil aprendre anglès dins els estudis i que les universitats haurien de fomentar les assignatures en anglès.

    Font: accés a l'informe

     

    Informe sobre el "Pla de política internacional: de les relacions internacionals a la internacionalització"

    Necessitats lingüístiques detectades mitjançant dues enquestes fetes per a l'elaboració del Pla de política internacional 2008-2010. La majoria de les persones enquestades (5.323 persones) opina que:

     • Són partidàries d'augmentar la seva exposició a l'anglès.
     • Es mostren favorables a augmentar l'oferta acadèmica en anglès de la UPC.
     • Opinen que s'ha de promoure la realització de cursos d'anglès dins els plans d'estudis i impulsar estades docents en universitats estrangeres.
     • Valoren com a molt necessari el fet de poder disposar en anglès dels programes de les assignatures, el material docent i la informació institucional.

    Font: accés a l'informe

    Estudi "Coneixements, usos i actituds lingüístics entre l'estudiantat universitari"

    Actituds, identitats i usos lingüístics del sistema universitari català d'acord a l'enquesta feta el curs 2008-2009 per vuit universitats catalanes. La majoria des estudiants enquestats (gairebé 3.000) opina que:

    • L'oferta de classes en català i en castellà és correcta, mentre que l'oferta de classes en anglès és insuficient.
    • L'anglès és un factor clau per desenvolupar-se amb èxit acadèmicament, professionalment i personalment, i s'ha de conèixer per realitzar satisfactòriament els estudis.
    • Prefereix que la llengua utilitzada pel professor a classe sigui el català.
    • Està d'acord amb el fet que la informació sobre la llengua de cada grup classe es faci pública abans del començament del curs.

    Font: accés a l'estudi