Enquestes a l'estudiantat de nou ingrés

Objectiu: Conèixer el perfil i la motivació de l’estudiantat que realitza la primera matrícula sobre l’elecció del seus estudis en aquesta universitat.

Col·lectiu a qui va adreçat: Estudiantat de Grau i Màster* (properament)

Periodicitat: Biennal

Any acadèmic 2023-2024 Model d'enquesta (preguntes comuns)


Resultats per centres docents:

Any acadèmic 2022-2023 Model d'enquesta (preguntes comuns)


Resultats per centres docents:

 

Any acadèmic 2021-2022 Model d'enquesta (preguntes comuns)


Resultats per centres docents:

 **No s'inclou per baixa participació.  Any acadèmic 2020-2021 Model d'enquesta  (preguntes comuns)


Resultats per centres docents:

 

Any acadèmic 2019-2020 Model d'enquesta (preguntes comuns)

Resultats per centres docents:

 

Any acadèmic 2018-2019  Model d'enquesta (preguntes comuns) 

      Resultats per centres docents:

 

Any acadèmic 2017-2018

Any acadèmic 2016-2017

           Resultats per centres docents:

 

Resultats d'edicions anteriors

 

Adreça de contacte: Info.enquestes@upc.edu