Vés al contingut (premeu Retorn)

Cursos "Erasmus-EILC" de preparació lingüística intensiva 2008-2009.Termini: 24 d'octubre de 2008.

Sou a: Inici / noticies antigues / Cursos "Erasmus-EILC" de preparació lingüística intensiva 2008-2009.Termini: 24 d'octubre de 2008.

Cursos "Erasmus-EILC" de preparació lingüística intensiva 2008-2009.Termini: 24 d'octubre de 2008.

Els estudiants UPC que marxin d'intercanvi Erasmus al segon quadrimestre, poden demanar ara un curs EILC de llengua.
1. Què són els cursos de preparació lingüística intensiva EILC?

Els cursos d'EILC, una iniciativa recolzada per la Comisió Europea, faciliten la integració social, cultural i acadèmica dels estudiants Erasmus als països d’acollida que tenen com a idioma propi una llengua minoritària.

 

2. Per què?

Perquè podran aprendre les primeres nocions o perfeccionar l’idioma del país d'acollida abans de començar el seu període d’estudis.

Per exemple, en el cas que marxeu en una estada Erasmus a Dinamarca, podreu demanar la possibilitat de participar en un dels cursos EILC que ofereix qualsevol de les universitats daneses que organitzen algun d’aquests cursos.

En cap cas no es podrà sol·licitar un curs EILC en un país que no sigui allà on es fa l’intercanvi.

 

3. A on?

S'organitzaran cursos de preparació lingüística intensiva als països següents:
Bèlgica (Comunitat Flamenca), Bulgària, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Holanda, Noruega, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Turquia.

4. Qui els pot sol·licitar?

Tots els estudiants als quals s’hagi concedit una mobilitat Erasmus en un dels països esmentats anteriorment.

 

5. Què s’ofereix?

Els cursos d'EILC s'oferiran en dos nivells de coneixement, segons les destinacions.

- nivell I: iniciació 

- nivell II: mitjà

a uns 3000 estudiants que participin al Programa Erasmus per al curs acadèmic 2008-2009, entre els seleccionats per estudiar en un dels països europeus dels esmentats anteriorment, durant un semestre o un curs acadèmic.

 

6. Quan tindran lloc els cursos?

Els cursos EILC tindran lloc entre juliol i setembre de 2008 i entre gener i febrer de 2009, abans de l'inici de l’estada al país d'acollida. La durada dels cursos varia segons el país i el nivell de coneixement de l'idioma de l'estudiant, i normalment la durada oscil·la entre 3 i 8 setmanes.

El detall de les dates, llocs i nivells dels cursos la trobareu a la pàgina web d'EILC : 

- EILC d’estiu 2008 està disponible a:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/summer08_en.html

- EILC d’hivern 2009 està disponible a:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/winter09_en.html

 

7. Com cal sol·licitar-ho?

La convocatòria dels cursos EILC surt a principis del mes de maig i el període de presentació és molt curt. Si us interessa, cal estar atent per tal de no perdre aquesta possibilitat.

Caldrà enviar les sol·licituds, via correu electrònic i d’acord amb el formulari disponible en aquesta pàgina web del Servei de Relacions Internacionals a:

OFICINA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
oficina.mobilitat.internacional@upc.edu

dins el termini establert a l’efecte. La universitat d’origen serà la responsable de tramitar-la davant la institució organitzadora dels cursos.

 

8. Dates de presentació de sol·licituds

-23/05/08 , per als estudiants que iniciaran la seva estada acadèmica el PRIMER quadrimestre del curs 2008-2009.

-24/10/08, per aquells estudiants que iniciaran la seva estada DESPRÉS de l’1 de gener de 2009.

Nota: Les sol·licituds s'enviaran per ordre de recepció a les institucions organitzadores dels cursos. Us recomanem que envieu la vostra sol·licitud com més aviat millor.

 

9. Preselecció

En el cas que una mateixa destinació rebi un nombre excessiu de sol·licituds, la Universitat Politècnica de Catalunya, d’acord amb la normativa de l’EILC, es reserva la possibilitat de realitzar una preselecció, d’acord amb els criteris que s’establiran a l’efecte. En aquest cas, els estudiants que estiguin directament afectats, seran avisats oportunament.

10. Selecció

La universitat de destinació o la institució organitzadora realitzarà el procés de selecció definitiu i n’informarà directament als estudiants als estudiants i a la universitat d’origen. Els estudiants seleccionats rebran el formulari de confirmació d’assistència que haurà de ser retornat a la Institució organitzadora, al més aviat possible.

 

11. Beques i ajuts

Els estudiants participants no hauran de pagar cap quantitat en concepte de quota de matrícula al curs de llengües EILC. La Universitat Politècnica de Catalunya concedirà als estudiants seleccionats un ajut suplementari amb càrrec als fons Erasmus. El curs 2007-2008 aquest import havia estat de 225.- €,.

Aquest pagament es farà efectiu sempre que els estudiants que hi hagin pres part n’acreditin l’aprofitament. Per aquest motiu, després de la realització del curs, caldrà enviar el certificat d’estada original corresponent, a l’Oficina de Mobilitat Internacional, dins els terminis que s’establiran a l’efecte.

 

12. Reconeixement de crèdits

La participació en un curs de llengües EILC podria comportar l’obtenció d’un cert nombre de crèdits de lliure elecció, aplicables a criteri de cada Escola o Facultat.. En aquest cas, el nombre de crèdits vindrà determinat oportunament per la universitat de destinació o la institució organitzadora del curs.

 

13. Informació i consultes

oficina.mobilitat.internacional@upc.edu

Unitat de Mobilitat d'Estudiants

(Servei de Relacions Internacionals-UPC)