Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Marca / Llicència de la marca de la Universitat Politècnica de Catalunya / Procés a seguir per a la formalització del contracte de llicència de marca

Procés a seguir per a la formalització del contracte de llicència de marca

Per tal de formalitzar el contracte de llicència de marca és necessari que un membre de la comunitat universitària de la UPC (personal d’una unitat estructural o funcional), a partir d’ara “responsable UPC”, sigui el responsable que signa el conveni, i a més, el representant i contacte entre el llicenciatari (empresa, entitat o institució) i la UPC.

 

1) El responsable UPC que vulgui formalitzar el contracte de llicència de marca ha de seguir els següents passos:

  1. Petició formal a través del formulari de sol·licitud d’ús de marca.  
  2. Signatura d’aquest formulari per part del llicenciatari, amb el vistiplau del “responsable UPC” del contracte de col·laboració.
  3. Adjuntar el contracte de col·laboració signat i en vigor entre la UPC i l’entitat sol·licitant per a la realització de treballs compresos a l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

 

2)    El Servei de Comunicació rebrà i analitzarà la petició, i posteriorment, elaborarà un informe sobre la petició que remetrà al rector.

 

3)    El rector valorarà, i en el seu cas validarà, l’autorització d’ús de la marca UPC, atenent a raons d’oportunitat relacionades amb l’estratègia de la Universitat i els valors ètics inherents a la institució.

 

4)    Un cop rebuda la validació de l’autorització d’ús de la marca per part del rector, el Servei de Comunicació comunicarà als Serveis jurídics els termes de l’acord amb el llicenciatari i els Serveis Jurídics redactaran el contracte de llicència i tramitaran la signatura del contracte. Un cop signat, remetran un original al Servei de Comunicació i aquest en remetrà una còpia al responsable UPC del conveni de col·laboració.

 

5)    El contracte de llicència haurà de preveure:

  1. Caràcter no exclusiu i no transmissible de la llicència
  2. Durada determinada
  3. Àmbit d’ús de la marca determinat
  4. Preu de la llicència segons tarifes fixades pel Consell Social i el Consell de Govern.