Enquestes a Directors/es de Tesis Doctorals

prova

Objectiu: Conèixer l'opinió del professorat que ha dirigit alguna tesi doctoral respecte les condicions de treball, el suport a l'aprenentatge i , en general, el seu grau de satisfacció per tal d'introduir, si és el cas, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les titulacions o altres aspectes directament relacionats.

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal Docent i Investigador (PDI) directors/es de Tesis Doctorals

Periodicitat: Triennal

Any acadèmic 2020-21  Model enquesta

                                                  *informe no publicat perquè només s'ha recollit 1 resposta o cap.


Any acadèmic 2017-18  Model enquesta