Comparteix:

Enquesta de satisfacció del Personal Docent i Investigador

Objectiu: Un element molt important per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis i dels serveis que ofereix la Universitat, és conèixer l'opinió i el grau de satisfacció del professorat per tal d'introduir, si és el cas, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les titulacions o altres aspectes directament relacionats.

Aquestes enquestes estan vinculades al procés d'acreditació de les titulacions.

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal Docent i Investigador (PDI)

Periodicitat: Triennal

         

Resum executiu enquesta de satisfacció del PDI sobre les UTGs

          Gràfic radial de resultats globals 

 

Anys acadèmics 2013-14, 2014-15, 2015-16 (depenent del centre) Model enquesta 

 

    Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu