Comparteix:

El Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO)

 El Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO) és la unitat que té com a missió assessorar els òrgans de govern i les unitats organitzatives de la UPC en matèria de sistemes i models de gestió, d'organització i de polítiques del PAS, i té entre les seves funcions:

  • Dissenyar, desenvolupar i coordinar projectes organitzatius, sistemes de gestió i plans de millora.
  • Analitzar, dissenyar i documentar els processos en el marc de la gestió per a la seva simplificació i/o reenginyeria d'aquests.
  • Analitzar, dissenyar i desenvolupar eines per a la implantació de la gestió orientada a processos i assessorar en la seva utilització en les fases d’implantació.