Comparteix:

La Xarxa

Qui som?

La Xarxa de Qualitat de la UPC (XQ-UPC) la formen els responsables de qualitat, tant del PDI com del PAS, dels centres de la UPC, així com del GPAQ. Si hi vols formar part, adreça't a l'.

Què fem?

Treballar col·laborativament i per equips els temes relacionats amb la Qualitat que afecten en comú als centres docents.

Com ens organitzem?

En la Metodologia i normes de funcionament es descriu com s'organitza la xarxa i quines normes de funcionament té.

Sessions plenàries

En aquest espai es poden trobar els resum de les sessions plenàries de la Xarxa