Vés al contingut (premeu Retorn)

Import dels ajuts

Taula d'imports i ajuts

Per al curs 2021/22, el Ministeri d'Educació ha establert els imports següents, que s'adjudicaran en funció del llindar de renda de la unitat familiar i dels requisits acadèmics:

 

Ajuts

Import

Import dels crèdits matriculats per primera vegada

(Beca matrícula)

en funció dels crèdits matriculats

Ajut per renda

1.700 €

Ajut per residència

1.600 €

Quantia variable

com a mínim 60 € (*)

Quantia lligada a l'excel·lència

Factors correctors que multipliquen la nota:

Estudis de les branques d'enginyeria i arquitectura: 1.17

Estudis de la branca de ciències: 1.11

Estudis de la branca de ciències de la salut: 1.05

nota entre 8 i 8.49 50€

nota entre 8.5 i 8.99 75€

nota entre 9 i 9.49 100€

nota de 9.5 o més 125€

Mobilitat Ceuta/Melilla

442 €

Mobilitat Balears

888 €

Mobilitat Canàries

937€

Quantia variable

(*) El Ministeri d'Educació pot, en funció de la disponibilitat pressupostària i aplicant la fórmula que contempla la convocatòria a l'article 10, ampliar aquesta quantitat.

Els beneficiaris de beca afectats per una minusvalidesa => al 65% que formalitzin una matrícula completa, podran obtenir el 150% dels imports dels ajuts que li hagin concedit.

Tingues en compte les següents observacions:

  • El preu per crèdit serà el preu oficial que es fixi en el curs 2021/2022 per als serveis acadèmics en funció de les diferents titulacions i universitats.
  • La beca no cobreix les segones ni posteriors matrícules: només el preu dels crèdits en els quals et matriculis per primera vegada.
  • Només cobreix els crèdits mínims exigits per a obtenir la titulació.

Taula d'ajuts i requisits

A les següents taules hi trobaràs les beques i ajudes que corresponen a l'estudiant en funció del seu llindar de renda i del compliment dels requisits acadèmics establerts.

Consulta la taula que et correspon en funció del moment acadèmic en el que et trobis:

Les persones víctimes de violència de gènere que disposin de sentencia, ordre de protecció o informe judicial que acrediti aquesta situació, podran obtenir la totalitat dels ajuts sense que se'ls tingui en compte el % de crèdits superats durant el curs anterior ni el nombre màxim de beques que estableixi la convocatòria.

Estudiants de 1r curs - Nou accés a la universitat


GRAUSMÀSTERS

AJUTS

LLINDAR RENDACURS ACTUALCURS ANTERIOR
NOTA

NOTA ACCÉS
(enginyeria/
arquitectura)

NOTA ACCÉS
(resta de branques)

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)


3

Matrícula parcial

Nota PAAU (sense
fase específica)
=> 5

MH - 5
MNH - 5.99
MH - 5
MNH - 7

Beca matrícula (Crèdits 1a vegada), Ajut renda i Quantia variable


1

Matrícula completa


Matrícula reduïda

 

MH - 5
MNH - 5.99
MH - 5
MNH - 7

Beca matrícula (Crèdits 1a vegada), Ajut residència (*) i Quantia variable


2

Matrícula completa


Matrícula reduïdaMH - 5
MNH - 5.99
MH - 5
MNH - 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada) i Quantia variable


2

Matrícula completa


Matrícula reduïda


Matrícula parcial

 

MH - 5
MNH - 5.99
MH - 5
MNH - 7


(*) S'ha de justificar mitjançant contracte de lloguer i una distància del domicili familiar més gran de 50 quilòmetres


Estudiants de 2n i posteriors o de 1r amb estudis universitaris o de màster ja iniciats

 

GRAUSMÀSTERS
AJUTSLLINDAR DE RENDACURS ACTUALCURS ANTERIOR
% APROVATS
CURS ANTERIOR
% APROVATS I NOTA
NOTA 1r CURS

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)

 

3

Matrícula parcial

Eng./Arq: 65%
Ciències: 65%
C. Salut: 80%
Jur/soc: 90%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

MH: 5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada),
Ajut renda i Quantia variable

 

1

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Eng./Arq: 65% 
Ciències: 80%
C. Salut: 80%
Jur/soc: 90%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

MH: 5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada),
Ajut residència (*)
i Quantia variable

 

2

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Eng./Arq.: 65%
Ciències: 80%
C. Salut: 80%
Jur/soc:90%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

MH: 5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)
i Quantia variable

 

 

2Matrícula completa


Matrícula reduïda

Eng./Arq: 65%
Ciències: 80%
C. Salut: 80%
Jur/soc: 90%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

 

MH: 5
MNH: 7

Matrícula parcial

100%

Ajut renda,

Ajut residència (*) i Quantia variable

 

1

 

Matrícula parcial

 

100%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

MH: 5
MNH: 7

Ajut residència (*) i Quantia variable

2

 

Matrícula parcial

 

100%

100%

 

MH: 5
MNH: 7

MH: 5
MNH: 7

(*) S'ha de justificar mitjançant contracte de lloguer i una distància del domicili familiar més gran de 50 quilòmetres.

Llegenda:

Eng.: Enginyeria; Arq.: Arquitectura; C. Salut: Ciències de la Salut; Jur/soc.: Jurídica i Social

MH: Màster habilitador per a l'exercici professional; MNH: Màster no habilitador per a l'exercici professional