Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / SET

Suplement Europeu al Títol (SET)

L’objectiu del Suplement Europeu al Títol és oferir informació suficient per tal de millorar la transparència de les titulacions d’educació superior impartides als països europeus i facilitar el seu reconeixement acadèmic i professional dels titulats espanyols a fi de facilitar la mobilitat acadèmica i professional dels titulats entre les universitats i els mercats laborals d'aquests països.

Amb el SET es vol obtenir un document en el que es reflecteixin els resultats de l’aprenentatge al llarg de la vida i els coneixements acreditats a una persona per institucions europees d’ensenyament superior.

 

 

El SET substitueix al títol?

No, el Suplement Europeu al Títol és el document que acompanyarà els títols universitaris oficials amb validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre:

  • Els estudis cursats
  • Els resultats obtinguts
  • Les capacitats professionals adquirides
  • El nivell de la seva titulació dins el sistema nacional d’educació superior

Qui pot sol·licitar el SET i en quin moment?

Els estudiants que han finalitzat els estudis de grau, màster universitari i doctor poden sol·licitar l’expedició del Suplement Europeu al Títol (SET) corresponent.

Els estudiants que hagin finalitzat estudis d’acord a l’anterior ordenació d’estudis (Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte i Enginyer i Doctorat), tenen dret a la sol·licitud del SET si han finalitzat els estudis a partir del 12 de setembre de 2003, data d’entrada en vigor del Reial Decret pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol (SET).

El SET no podrà ser expedit, per acompanyar diplomes o títols propis establerts per les universitats o altres centres no universitaris.

Aquest document es pot demanar de manera conjunta amb la sol·licitud del títol oficial o bé amb posterioritat. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a l’expedició del SET tenir la sol·licitud prèvia del Títol.

No existeix obligatorietat de sol·licitar el Suplement Europeu al Títol.

Quin import s'ha d'abonar pel SET?

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat el Decret de preus.

Enllaços d'interés