Equivalència de notes per a expedients estrangers

Al web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podeu trobar les escales i taules d'equivalència de notes amb sistemes educatius estrangers recollides als annexos de les resolucions publicades així com informació del procediment per a sol·licitar, si escau, l'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers.