Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Competències transversals

Competències transversals

Competències transversals estudis de grau

Emprenedoria i innovació

 • Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat
 • Tenir capacitat per a entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Sostenibilitat i Compromís Social

 • Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar
 • Tenir capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat
 • Aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Comunicació eficaç oral i escrita

 • Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions
 • Participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.

Treball en equip

 • Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o fent tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Ús solvent dels recursos d'informació

 • Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Aprenentatge autònom

 • Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per a ampliar aquest coneixement.

Tercera llengua

 • Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades. 

Perspectiva de gènere

 • Conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació mateixa, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat, i integrar les diverses necessitats i preferències per raó de sexe i gènere en el disseny de solucions i la resolució de problemes.

Competències transversals estudis de màster

Emprenedoria i innovació (Per a màsters professionals)

 • Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat
 • Tenir capacitat per a entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Emprenedoria i innovació (Per a màsters de recerca)

 • Conèixer i entendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'I+D+i.

Sostenibilitat i Compromís Social

 • Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar
 • Tenir capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat
 • Aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Treball en equip

 • Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o fent tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Ús solvent dels recursos d'informació

 • Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Tercera llengua

 • Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.

Perspectiva de gènere

 • Conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació mateixa, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat, i integrar les diverses necessitats i preferències per raó de sexe i gènere en el disseny de solucions i la resolució de problemes.