Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Títols

Títols universitaris oficials

Un títol oficial és el que expedeix la Universitat, acreditatiu de la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

Un cop complerts els requisits establerts a la normativa acadèmica de la nostra Universitat, podreu adreçar-vos a la Secretaria del centre o al Departament on heu cursat els vostres estudis per tal de sol·licitar el títol oficial corresponent.

 

14. Quins documents he de signar un cop rebut el meu títol ?

El títol s’ha de signar un cop comprovada l’exactitud de les dades. També hauràs de signar el llibre de registre, cosa que assegura que has retirat el títol.

Igualment hauràs de fer constar la recollida del SET.

 

15. En quins supòsits s’ha de sol·licitar un duplicat del títol?

Pots sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix, com poden ser el nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc.

Si has de sol·licitar un duplicat del teu títol, has de seguir els mateixos procediments que per a la sol·licitud d’un títol original. A més a més, hauràs de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

En cas que demanis un duplicat del títol perquè s’ha perdut, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància. En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al BOE.

 

16. En el moment de recollir el meu títol decideixo que vull que el nom i/o cognoms figurin de manera diferent de com els vaig fer constar a la sol·licitud d’expedició original, això és possible?

En aquest cas, per demanar la reexpedició del títol i/o del SET hauràs de sol·licitar un duplicat del títol i pagar l’import de la taxa corresponent.