Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Assegurances

Assegurances

Assegurança escolar

Prestació obligatòria dirigida a tots els estudiants i les estudiantes menors de 28 anys (de 1r, 2n i 3r cicle) que queden acollits a l'Assegurança Escolar Obligatòria, de forma automàtica en el moment de formalitzar la matrícula.

Segons defineix el Ministeri de Treball i Seguretat Social, l'Assegurança escolar protegeix els estudiants i estudiantes menors de 28 anys, des de 3r d’ESO fins el tercer cicle universitari, dels accidents escolars, malalties o infortunis familiars, atorgant-los prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas.

A més a més, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és qui estableix els terminis per formalitzar les sol·licituds de prestacions. Al seu web trobaràs tota la informació sobre la cobertura i les prestacions de l'assegurança escolar. També et pots adreçar, personalment o per escrit, a qualsevol centre d'atenció i informació (CAISS) de l'INSS.

Qualsevol tipus d'atenció s'ha de rebre en els centres de la xarxa pública o concertats amb la Mutualitat de l'Assegurança escolar. En cas de ser atesos en algun centre que no tingui previst el recurs de l'Assegurança escolar pot sol·licitar-se la devolució de les despeses derivades, tenint en compte que es calcularan d'acord amb les tarifes oficials de l'Assegurança escolar.

En cas d'accident, heu d'emplenar el model de "Sol·licitud de prestació d'assegurança escolar". És important que el lliureu amb els documents necessaris que s'indiquen a la mateixa sol·licitud per tramitar la prestació per a cada cas. Aquesta es pot presentar en qualsevol de les agències o CAISS de la Direcció Provincial de l’INSS de l’àmbit territorial on l’estudiantat realitzi els estudis o bé on resideixi ell o la seva família. En el cas de les prestacions sanitàries, cal presentar la sol·licitud en la Direcció Provincial de l’INSS de la província on s’hagi rebut l’assistència sanitària.

Igualment, es poden presentar en qualsevol dels llocs de l’àmbit de l’administració general de l’Estat que s’indiquen a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment de sol·licitud

1. Documentació

En cas d'accident, heu d'emplenar el model de "Sol·licitud de prestació d'assegurança escolar". És important que el lliureu amb els documents necessaris que s'indiquen a la mateixa sol·licitud per tramitar la prestació per a cada cas.

 2. On es tramita?

La documentació es pot presentar en qualsevol de les agències o CAISS de la Direcció Provincial de l’INSS de l’àmbit territorial on l’estudiantat realitzi els estudis o bé on resideixi ell o la seva família. En el cas de les prestacions sanitàries, cal presentar la sol·licitud en la Direcció Provincial de l’INSS de la província on s’hagi rebut l’assistència sanitària. Igualment, es poden presentar en qualsevol dels llocs de l’àmbit de l’administració general de l’Estat que s’indiquen a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Quan se sol·liciten les prestacions sanitàries?

Excepte en el cas d'accident escolar i urgències mèdiques, les prestacions sanitàries se sol·licitaran de forma prèvia a l'assistència mèdica.

Consulta els centres de la xarxa pública i concertats i autoritzats, amb la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en matèria d'assegurança escolar..

4. Quin termini hi ha per sol·licitar altres prestacions econòmiques?

Prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.

Despeses de sepeli, infortuni familiar i altres prestacions econòmiques: 5 anys

 

Més informació

Consulta el web de la Seguretat Social específic de les Prestacions de l’assegurança escolar

 

Assegurança voluntària d'accidents

La UPC i la Corredoria d'Assegurances (CONFIDE) ofereixen l'Assegurança voluntària d'accidents per tal de garantir la cobertura en cas d'accident, en els àmbits acadèmic i privat.

L'Assegurança voluntària d'accidents pot ser contractada tant pels estudiants majors de 28 anys, com per aquells que vulguin majors i millors prestacions i siguin menors de 28 anys.

L'Assegurança voluntària d'accidents té un cost de 13,24 € el curs sencer. Per contractar-la, hi ha dues opcions:

  1. En el moment de realitzar la matrícula, seleccionant l'opció "Pòlissa Voluntària Accidents". Amb aquesta via, el cost de l'assegurança es carregarà al compte amb la matrícula.
  2. També es pot sol·licitar per transferència bancària, indicant com a referència: Accidents Alumnes UPC, el nom i cognoms de l'assegurat, així com el seu DNI i la transferència per al total de l’import (13,24€) al següent número de compte de CaixaBank IBAN: ES57-2100-0747-2302-0030-2158

Una cop feta la transferència caldrà enviar el comprovant o conformitat de la transferència a univers.upc@confide.es amb les vostres dades personals: nom, cognoms, DNI i correu electrònic, per tal que CONFIDE pugui enviar-vos el certificat amb les condicions de l'assegurança.

 

Més informació

CONFIDE
Tel. 93 306 53 53
a/e upcconfide@confide.es