Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Assegurances

Assegurances

Assegurança escolar

Prestació obligatòria dirigida a tots els estudiants i les estudiantes menors de 28 anys (de 1r, 2n i 3r cicle) que queden acollits a l'Assegurança Escolar Obligatòria, de forma automàtica en el moment de formalitzar la matrícula.

Segons defineix el Ministeri de Treball i Seguretat Social, l'Assegurança escolar protegeix els estudiants i estudiantes menors de 28 anys, des de 3er de ESO fins el tercer cicle universitari, dels accidents escolars, malalties o infortunis familiars, atorgant-los prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas.

Qualsevol tipus d'atenció s'ha de rebre en els centres concertats amb la Mutualitat de l'Assegurança escolar. En cas de ser atesos en algun centre que no tingui previst el recurs de l'Assegurança escolar pot sol·licitar-se la devolució de les despeses derivades, tenint en compte que es calcularan d'acord amb les tarifes oficials de l'Assegurança escolar.

En cas d'accident, heu d'emplenar el model de "Sol·licitud de prestació d'assegurança escolar" i entregar-lo, junt amb la documentació sol·licitada, al centre concertat amb la Mutualitat de l'Assegurança escolar.

Procediment de sol·licitud

1. Documentació

Per sol·licitar l'assegurança escolar cal emplenar el formulari corresponent i enviar-lo per correu ordinari o presentar-lo a la Direcció Provincial corresponent. A més, s'haurà d'adjuntar la documentació personal i l'específica de cada prestació que s'indica en el model de sol·licitud.

 

2. On es tramita?

La sol·licitud i la documentació s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social. Consulta en aquest llistat on pots trobar els centres de Direcció Provincial de l'INSS

3. Quan se sol·liciten les prestacions sanitàries?

Excepte en el cas d'accident escolar i urgències mèdiques, les prestacions sanitàries se sol·licitaran de forma prèvia a l'assistència mèdica.

Consulta els centres concertats i autoritzats, amb la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en matèria d'assegurança escolar.

4. Quin termini hi ha per sol·licitar altres prestacions econòmiques?

Prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.

Despeses de sepeli, infortuni familiar i altres prestacions econòmiques: 5 anys

Més informació

Consulta el document sobre les prestacions de l'Assegurança escolar

 

Assegurança voluntària d'accidents

La UPC i la Corredoria d'Assegurances (CONFIDE) ofereixen l'Assegurança voluntària d'accidents per tal de garantir la cobertura en cas d'accident, en els àmbits acadèmic i privat.

L'Assegurança voluntària d'accidents pot ser contractada tant pels estudiants majors de 28 anys, com per aquells que vulguin majors i millors prestacions i siguin menors de 28 anys.

L'Assegurança voluntària d'accidents té un cost de 13,24 € el curs sencer. Per contractar-la, hi ha dues opcions:

  1. En el moment de realitzar la matrícula, seleccionant l'opció "Pòlissa Voluntària Accidents". Amb aquesta via, el cost de l'assegurança es carregarà al compte amb la matrícula.
  2. També es pot sol·licitar per transferència bancària, indicant com a referència: Accidents Alumnes UPC, el nom i cognoms de l'assegurat, així com el seu DNI i la transferència per al total de l’import (13€) al següent número de compte de La Caixa: 2100-0747-23-0200302158 //IBAN: ES57-2100-0747-23-0200302158
Una cop feta la trasferència caldrà enviar el comprovant o conformitat de la transferència a univers.upc@confide.es amb les vostres dades personals: nom, cognoms, DNI i correu electrònic, per tal que CONFIDE pugui enviar-vos el certificat amb les condicions de l'assegurança.

 

Més informació

CONFIDE
Tel. 93 306 53 53
a/e upcconfide@confide.es