Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Pagament de la matrícula / Llei Orgànica 1/2004

Llei Orgànica 1/2004

Instruccions del CIC

 

Primer.- Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella:

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:

 

 • Serveis Socials
 • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció
 • General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
 • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
 • Recurs públic d’acollida
 • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere
 • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

Segon.- Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent:

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

 • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
 • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
 • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

 

Tercer.- Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, caldrà presentar la documentació següent:

a)    Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.

b)    Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21 anys.

Quart.- Aquest acord es pren transitòriament, en tant no s’aprovi la normativa que reguli de manera general el títol habilitant que acrediti la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella.