Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MATRÍCULA / Pagament de la matrícula / Més informació sobre família nombrosa

Més informació sobre família nombrosa

Quantia de l’exempció
En el cas de famílies nombroses de categoria especial, la quantia és el 100 % dels preus
públics de matrícula establerts en el decret de preus. En el cas de famílies nombroses de
categoria general, és el 50 % dels preus públics de matrícula establerts en el decret de preus.

Documentació acreditativa

Estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial:

 • Carnet individual.
 • Títol de família nombrosa.
 • Certificat expedit pel govern d’Andorra, quan s’escau.
 • Certificat d’extensió dels beneficis relatius als drets de matriculació i exàmens en l’àmbit educatiu (disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015).


Estudiants membres de famílies nombroses de categoria general:

 • Carnet individual (si hi figura el nombre de fills).
 • Carnet individual (si no hi figura el nombre de fills) i certificat de la Generalitat on consti el nombre de fills.
 • Títol de família nombrosa.
 • Certificat expedit pel govern d’Andorra, quan s’escau.
 • Certificat d’extensió dels beneficis relatius als drets de matriculació i exàmens en l’àmbit educatiu (disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015).
 • Estudiants que tenen el títol de família nombrosa en tramitació (RD 161/2005):
  • Còpia de la petició de tramitació.
  • Declaració jurada amb la categoria i el nombre de fills.
  •  Abans del 31 de desembre de l’any en què comença el curs acadèmic cal adjuntar-hi el títol original.

D’acord amb el decret de preus i la legislació sobre famílies nombroses, el títol o carnet ha
d’estar vigent en alguna d’aquestes dates:


Carnet vàlid per tot el curs acadèmic:

 • Data d’inici de curs establerta en el calendari acadèmic.
 • Data del primer dia de matrícula establert en el calendari acadèmic.
 • Data de la primera matrícula de l’estudiant en el curs acadèmic.

Carnet vàlid només per al segon quadrimestre

 • Data de la primera matrícula de l’estudiant en el segon quadrimestre.

La pèrdua de la condició de família nombrosa o el canvi de categoria no alteren les
condicions de l’exempció, fins que finalitza el curs acadèmic.


Per facilitar la gestió d’aquests descomptes, en el cas dels carnets de família nombrosa expedits per la Generalitat de Catalunya, es consulta l’estat del carnet mitjançant l’Administració Oberta de Catalunya. En el cas que la consulta sigui positiva, aquesta informació s’inclou en l’expedient de l’estudiant.

En la resta de casos l’estudiant disposa dels següents terminis màxims per lliurar la documentació, sense perjudici que pugui sol·licitar un devolució de preus públics:

 • Matrícula anual: 31 d’octubre de l’any inicial del curs acadèmic
 • Matrícula quadrimestral de tardor: 31 d’octubre de l’any inicial del curs acadèmic
 • Matrícula quadrimestral de primavera: 31 de març de l’any final de curs acadèmic

 


Casos Especials: Membres de la família més grans de 21 anys que estan matriculats en estudis universitaris. Per renovar el carnet la Generalitat pot demanar la presentació d'un certificat d'estudis o de la matrícula abonada. En aquests casos l'estudiant ha presentar la declaració jurada i còpia de la sol·licitud de renovació, per tal d'aplicar la bonificació. Abans del 31 de desembre haurà de presentar el títol de família nombrosa.