Comparteix:

Oferta de cursos de català

Itinerari formatiu en català (A2-C2) ofert a través del Servei de Llengües i Terminologia

  • Per a l'estudiantat, el PDI i el PAS de la UPC.
  • Cursos de tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües, des dels bàsics fins al superior.
  • 1 nivell complet del MECR de 150 hores dividides en 3 mòduls de 50 hores per al nivell A2 i 2 mòduls de 75 hores per a la resta de nivells
  • Per al col·lectiu de mobilitat que faci una estada curta s'ofereix el curs Just Arrived. Català per a estudiants de mobilitat (A1).
  • Els cursos comencen a l'octubre i al febrer. També s'organitzen cursos intensius al juliol i al setembre.
  • Els cursos combinen l'aprenentatge autònom amb la plataforma Parla.cat i una sessió setmanal d'1:30 hores de tutoria de grup presencial o telepresencial.
  • Si ets PDI de la UPC i vols fer un curs de nivell superior (C2), posa't en contacte amb nosaltres. Demana SLT.

Oferta de cursos per nivells: més informació i inscripció

Si tens dubtes...